วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนุมัติล้วงกองทุนส่งออก

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้นำเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2,467 ล้านบาท มาใช้ในการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานและจัดสรรเงินตามระเบียบ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นควรให้กระทรวงพาณิชย์จัดทำแผนการใช้งบประมาณมาเสนอก่อนที่จะใช้ด้วย ส่วนนำเงินที่เป็นดอกผลของกองทุน 269 ล้านบาท ทางกระทรวงพาณิชย์จะส่งคืนกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน

ทั้งนี้ กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 เพื่อเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แหล่งที่มาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกหรือนำเข้าเป็นครั้งคราวและนำดอกผลมาใช้ แต่การบริหารกองทุนในภายหลังมีข้อจำกัดมากขึ้นเนื่องจากดอกผลของกองทุนฯลดลงตามอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ขณะที่การขออนุมัติ ครม.นำเงินต้นมาใช้ดำเนินการจะเป็นการลดภาระของ ครม.ในการพิจารณาอนุมัติเป็นครั้งๆไป เนื่องจากปัจจุบันมีความจำเป็นต้องใช้เงินกองทุนฯเสริมกับเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้นำเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2,467 ล้านบาท มาใช้ในการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 4 พ.ค. 2559 00:26 4 พ.ค. 2559 00:26 ไทยรัฐ