วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คปภ.เพิ่มความคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน้ำ

หลังนักท่องเที่ยวไทย-เทศ ฮิตใช้เรือเดินทาง

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้ขยายความคุ้มครองไปถึงผู้ประสบภัยที่อยู่นอกเรือโดยสารด้วย ซึ่งกรมธรรม์ปัจจุบันคุ้มครองอุบัติเหตุเฉพาะผู้โดยสารที่อยู่บนเรือหรือกำลังขึ้นลงเรือเท่านั้น แต่ไม่รวมบุคคลภายนอกเรือที่ประสบอุบัติเหตุจากพาหนะทางน้ำ “ปัจจุบันเส้นทางสัญจรทางน้ำได้รับความนิยมทั้งจากคนไทยและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงมีผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือโดยสารเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรือนำเที่ยว เรือร้านอาหาร เรือหางยาว เรือสปีดโบ๊ต และเรือยอชต์ ส่งผลให้การสัญจรทางน้ำมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นด้วย”

สำหรับการเพิ่มขอบเขตความคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน้ำที่อยู่นอกเรือ หรือบุคคลภายนอกที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพาหนะทางน้ำ จะได้รับความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยต่อเรือ 1 ลำ อยู่ระหว่าง 1,000-1,500 บาท

นายสุทธิพลกล่าวอีกว่า คปภ.มีแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการเพิ่มขอบเขตความคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน้ำที่อยู่นอกเรือ โดยจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับผู้ดำเนินธุรกิจเรือโดยสารและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยทางน้ำได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้ขยายความคุ้มครองไปถึงผู้ประสบภัยที่อยู่นอกเรือโดยสารด้วย ซึ่งกรมธรรม์ปัจจุบันคุ้มครองอุบัติเหตุเฉพาะผู้โดยสารที่อยู่... 4 พ.ค. 2559 00:10 4 พ.ค. 2559 00:13 ไทยรัฐ