ข่าว

วิดีโอ

ทางยกระดับธนบุรี-ปากท่อ

ทางหลวงประชุมแนะนำโครงการและรับฟังความเห็น

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงแจ้งว่า สำนักสำรวจและออกแบบจะจัดการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) หรือถนนพระราม 2 ตอน 3 (ส่วนที่ 1) และตอน 3 (ส่วนที่ 2) จึงขอเชิญผู้อาศัยบริเวณโครงการดังกล่าว รวมถึงหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) เพื่อแนะนำโครงการ รายละเอียดต่างๆของการศึกษา และขั้นตอนการศึกษาโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

โครงการสำรวจและออกแบบทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ตอน 3 (ส่วนที่ 1) วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โครงการสำรวจและออกแบบทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ตอน 3 (ส่วนที่ 2) วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ สอบถามและติดตามรายละเอียดของโครงการก่อสร้างฯเพิ่มเติมได้ที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง โทร. 0-2354-1048 หรือเว็บไซต์ www.highway35-3.com และสายด่วนกรมทางหลวง 1586.

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงแจ้งว่า สำนักสำรวจและออกแบบจะจัดการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ)... 3 พ.ค. 2559 23:46 4 พ.ค. 2559 01:20 ไทยรัฐ