วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

S.O.S. ไทยเทรดดอทคอม คว้ารางวัลชนะเลิศ WSIS Prize 2016

พาณิชย์ เผย โครงการ "S.O.S. ไทยเทรดดอทคอม" สร้างประวัติศาสตร์ไอซีทีไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ WSIS Prize 2016 ของสหประชาชาติ ...

วันที่ 3 พ.ค.59 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการ "Smart Online SMEs (S.O.S.) by Thaitrade.com" ของไทย ชนะเลิศรางวัล "WSIS Prize 2016" ขององค์การสหประชาชาติ โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากทั่วโลก ในฐานะเป็นโครงการฯ ที่ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สร้างประโยชน์คุณูปการแก่สังคม ประเทศ และมนุษยชาติด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการทำการค้าออนไลน์ได้ดีที่สุดในโลกสำหรับปีนี้

"ผลการลงคะแนนเสียงจากทั่วทุกมุมโลกในเดือน มี.ค.59 เป็นเอกฉันท์ให้โครงการ S.O.S. เป็น 1 ใน 5 โครงการ ที่ผ่านไปชิงชนะเลิศรางวัล WSIS Prize 2016 สาขา Capacity Building จากผู้เข้ารอบรองชนะเลิศทั้งหมด 33 โครงการ และในเดือน เม.ย.59 คณะกรรมการ WSIS ได้คัดเลือกผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียว และปรากฏว่า โครงการ S.O.S. by Thaitrade.com ได้รับคัดเลือกให้ครอบครองรางวัลชนะเลิศในปีนี้"

สำหรับรางวัล WSIS Prize (World Summit of Information Society) เป็นรางวัลที่มุ่งเน้นความคิดริเริ่มของผลงาน หรือโครงการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมแห่งข้อมูลอย่างแท้จริง มอบโดยหน่วยงานไอทียู (International Telecommunication Union) ภายใต้องค์การสหประชาชาติ โดยรางวัลดังกล่าวแบ่งเป็น 18 ประเภท มีการประกาศรางวัลปีละครั้ง โดยในปีนี้มีโครงการเข้าร่วมชิงรางวัลมากกว่า 1,000 โครงการจากทั่วโลก

ด้าน นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า รางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของกรมฯ และกรมฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปให้แก่ผู้ประกอบการไทยต่อไป สำหรับโครงการ S.O.S. เป็นการบูรณาการงานด้านออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้ แก่เอสเอ็มอี ด้านการค้าออนไลน์ 3 คือ ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถทำการค้าออนไลน์ได้จริงผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 56 จนถึงปัจจุบัน ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการไทยด้านการค้าออนไลน์รวม 1,684 ราย ช่วยสร้างรายได้ให้เอสเอ็มอีแล้วกว่า 2,000 ล้านบาท และกรมฯ ตั้งเป้าหมายในอีก 3 ปีข้างหน้า จะอบรมให้ความรู้เอสเอ็มอีด้านการค้าออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 15,000 ราย สามารถต่อยอดเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้ 100,000 ราย และทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าทางการค้าได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

พาณิชย์ เผย โครงการ "S.O.S. ไทยเทรดดอทคอม" สร้างประวัติศาสตร์ไอซีทีไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ WSIS Prize 2016 ของสหประชาชาติ ... 3 พ.ค. 2559 16:37 3 พ.ค. 2559 17:09 ไทยรัฐ