ข่าว

วิดีโอ

สหประชาชาติเตือน โลกจะร้อนเต็มท่ี

สหประชาชาติไม่อาจจะทนเฉยอยู่ต่อไปได้ รวบรวมนักวิทยาศาสตร์ให้มารวม หัวกัน หาหนทางที่จะจำกัดอุณหภูมิของโลก ไม่ให้ร้อนรุนแรงไปกว่านี้ ด้วยเกรงว่า หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีกแม้แต่เพียงเล็กน้อย อาจจะเป็นความพินาศได้

คณะนักวิทยาศาสตร์จะค้นหาหนทางเพื่อที่จะจำกัดอุณหภูมิเพื่อไม่ให้สูงขึ้นเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่า หากปล่อยให้อุณหภูมิขึ้นไปอีก จากระดับปัจจุบันแม้แต่เพียงเล็กน้อย จะเกิดอันตรายร้ายแรงจากปะการังตามริมฝั่งทะเลที่ถูกทำลายและระดับน้ำทะเลล้นฝั่ง.

สหประชาชาติไม่อาจจะทนเฉยอยู่ต่อไปได้ รวบรวมนักวิทยาศาสตร์ให้มารวม หัวกัน หาหนทางที่จะจำกัดอุณหภูมิของโลก ไม่ให้ร้อนรุนแรงไปกว่านี้ ด้วยเกรงว่า หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีกแม้แต่เพียงเล็กน้อย อาจจะเป็นความพินาศได้ 3 พ.ค. 2559 15:32 3 พ.ค. 2559 15:32 ไทยรัฐ