ข่าว

วิดีโอ

"ใช้มือถือ" เตือนด่วน หัวใจเจียนใกล้วาย

แพทย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลแม็กซ์ ซุปเปอร์ สเปเชียลลิตี้ ของอินเดีย ได้คิดพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อช่วยเหลือให้รู้ตัวถึงอาการเตือนของโรคหัวใจวายล่วงหน้าเพื่อจะได้แก้ไขได้ทัน นายแพทย์ราชีพ ราธี แพทย์โรคหัวใจอาวุโส เป็นผู้คิดโปรแกรมประยุกต์เตือนภัยของโรคหัวใจนี้ขึ้น

โปรแกรมนี้ไม่แต่เพียงจะให้แบบ สอบถามเท่านั้น แต่ยังจะอ่านข้อแนะนำ เกี่ยวกับโรคหัวใจวายต่างๆ ให้ทราบ ตั้งแต่อาการเตือน อาการรักษาอย่างง่าย ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้ที่สงสัยจะเป็นโรคหัวใจ อาจจะมีอาการเตือนให้ทราบก่อนล่วงหน้า 2-3 วัน ซึ่งหากได้รับการรักษาทันท่วงที ก็อาจจะตัดไฟแต่ต้นลม ก่อนจะเกิดเป็นเต็มตัวขึ้น แต่ว่าคนทั่วไปมักจะไม่ค่อยทราบอาการเตือนเหล่านั้น และไม่ทราบว่าเป็นสัญญาณอันตรายด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ค้นคิดได้กล่าวเตือนว่า ไม่อาจจะใช้โปรแกรมแทนหมอได้ จุดประสงค์ใหญ่ก็เพื่อให้การศึกษากับประชาชน ป้องกันประชาชนเฉยเมยกับอาการเตือนของอันตราย และรีบไปหาหมอทันท่วงที ซึ่งจะช่วยชีวิตทั้งตัวเองและคนที่ตนรักได้.

แพทย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลแม็กซ์ ซุปเปอร์ สเปเชียลลิตี้ ของอินเดีย ได้คิดพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อช่วยเหลือให้รู้ตัวถึงอาการเตือนของโรคหัวใจวายล่วงหน้าเพื่อจะได้แก้ไขได้ทัน นายแพทย์ราชีพ ราธี แพทย์โรคหัวใจอาวุโส 3 พ.ค. 2559 15:32 3 พ.ค. 2559 15:32 ไทยรัฐ