วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลืมเส้นทางใกล้เคียง เค้าลางสมองเสื่อม

ผู้ที่มีอาการของโรคสมองเสื่อม อาจจะเริ่มด้วยการจำแถบหนทางใกล้เคียงไม่ได้

โดยปกติแล้วอาการสมองเสื่อม มักจะค่อยเป็นค่อยไป และไม่ใช่ง่ายที่หมอจะวินิจฉัยโรคได้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยกล่าวว่า อาการจดจำหนทางต่างๆไม่ได้ อาจจะเป็นเครื่องแสดงถึงการเป็นโรคสมองเสื่อมในระยะแรกได้ดี การค้นพบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ จะเป็นเครื่องยืนยันอาการป่วยในระยะต้นๆ

แพทย์ได้กล่าวว่า ความสามารถในการ นึกถึงแผนที่เส้นทางนี้ออกหรือไม่ จะเป็นอาการที่ส่อให้เห็นถึงอาการของโรคในระยะ แรกอย่างแม่นยำ.

ผู้ที่มีอาการของโรคสมองเสื่อม อาจจะเริ่มด้วยการจำแถบหนทางใกล้เคียงไม่ได้ โดยปกติแล้วอาการสมองเสื่อม มักจะค่อยเป็นค่อยไป และไม่ใช่ง่ายที่หมอจะวินิจฉัยโรคได้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยกล่าวว่า อาการจดจำหนทางต่างๆไม่ได้ 3 พ.ค. 2559 15:32 3 พ.ค. 2559 15:32 ไทยรัฐ