ข่าว

วิดีโอ

อบจ.สงขลา เปิดบันไดเลื่อนสะพานลอยแห่งแรก! หน้ารพ.มอ.หาดใหญ่

อบจ.สงขลา เปิดใช้บันไดเลื่อนสะพานลอยแห่งแรก หน้ารพ.มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงวัย ผู้ป่วย เด็ก สตรี และประชาชนทั่วไป พร้อมลดอุบัติเหตุและแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน...

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดใช้บันไดเลื่อนสะพานลอย ตามโครงการการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมคุณภาพชีวิต เดินหน้าอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงวัย ผู้ป่วย เด็ก สตรี และประชาชนทั่วไป บริเวณหน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อลดอุบัติเหตุและแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน

นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาที่ทางภาครัฐจำเป็นต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อรองรับผู้สูงวัย รวมทั้งการเจ็บป่วยที่เกิดจากความสูงวัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงมีนโยบายในการสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อการสัญจรไปมาของผู้สูงวัย ผู้ป่วย เด็ก สตรี ประชาชนทั่วไป จึงได้จัดสร้างบันไดเลื่อนสะพานลอยที่หน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากสะพานลอยแห่งนี้มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นสะพานลอยที่เชื่อมระหว่างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ คือ Tesco Lotus จึงถือว่าการสร้างสะพานลอยบันไดเลื่อนดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างสะพานลอยบันไดเลื่อนดังกล่าวของสะพานทั้งสองฝั่ง ประมาณ 18 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นบันไดเลื่อนแบบกันน้ำ ระบบอัตโนมัติ มีเซ็นเซอร์ป้องกันอุบัติเหตุฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี สามารถให้ประชาชนใช้บริการสัญจรที่สะดวก สามารถลดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงวัย ผู้ป่วย เด็ก สตรี และประชาชนทั่วไป ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนอีกด้วย

ด้าน นางอังคณา สาดีน ชาวจังหวัดสตูล ผู้ใช้บริการสะพานลอยบันไดเลื่อนเป็นครั้งแรก กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ตามที่หมอนัด และเป็นครั้งแรกที่ได้ใช้บริการสะพานลอยบันไดเลื่อนแห่งนี้ รู้สึกดีใจมากเพราะทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่จะเดินทางยากลำบากกว่าคนปกติ ไม่ต้องเหนื่อยหอบเหมือนเมื่อก่อนที่ใช้สะพานลอยเดินข้ามแบบทั่วๆ ไป

อบจ.สงขลา เปิดใช้บันไดเลื่อนสะพานลอยแห่งแรก หน้ารพ.มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงวัย ผู้ป่วย เด็ก สตรี และประชาชนทั่วไป พร้อมลดอุบัติเหตุและแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน... 3 พ.ค. 2559 12:44 4 พ.ค. 2559 12:14 ไทยรัฐ