ข่าว

วิดีโอ

จัดประชามติ

กรณีจะมีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมในวันที่ 7 ส.ค.นี้ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นหน่วยงาน ซึ่งต้องรับหน้าที่สำคัญ คือ ดำเนินการจัดการออกเสียงประชามติให้แก่ผู้มีสิทธิทั่วประเทศ และนับคะแนนจนได้ผลสรุป ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ กกต. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ect.go.th

ข้อมูลองค์กร นำเสนอทำเนียบ กกต. อำนาจหน้าที่ ข้อมูลสำนักงาน กกต.จังหวัดและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์และบทความน่าสนใจ นอกจากนั้น หน้าแรก ยังนำเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติ กฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเรื่องน่าอ่าน.

www.ect.go.th

3 พ.ค. 2559 11:01 3 พ.ค. 2559 11:01 ไทยรัฐ