ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  อนาคตกรรมกรไทย

  หมัดเหล็ก4 พ.ค. 2559 05:01 น.
  SHARE

  เนื่องในวันแรงงาน 1 พ.ค.ที่ผ่านมา สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจความเห็นของผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ พบว่า ค่าแรงต่ำ รายได้น้อยร้อยละ 84.58 การคุ้มครองแรงงานไม่ทั่วถึงเพียงพอ ไม่มีสวัสดิการ ร้อยละ 78.50 มีแรงงานที่มีทักษะและฝีมือสามารถนำมาพัฒนาได้ร้อยละ 74.77

  เมื่อถามว่าปัญหาของแรงงานไทยวันนี้ ได้แก่ ค่าแรงไม่พอใช้ ร้อยละ 82.24 ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้อยละ 78.97 ตกงาน ว่างงาน โดนแรงงานต่างด้าวแย่งงาน ร้อยละ 64.20

  เมื่อถามว่ามอง เศรษฐกิจไทย อย่างไร ได้รับคำตอบว่า ค่าครองชีพสูงของแพง ร้อยละ 80.37 เศรษฐกิจตกต่ำต่างชาติไม่กล้าลงทุน ร้อยละ 77.57 กระทบต่อการจ้างงาน การทำงาน และค่าจ้างแรงงาน ร้อยละ 60.75

  ต่อคำถามที่ว่ามอง สังคมไทย อย่างไร คำตอบคือ ความสามัคคีน้อยลง ทะเลาะกันมากขึ้นร้อยละ 79.91 คนเห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจ ร้อยละ 68.69 มีความเหลื่อมลํ้า คนรวยกับคนจน มากขึ้นร้อยละ 66.54 มอง การเมืองไทย วันนี้อย่างไร ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 76.64 ยังเห็นว่า วุ่นวาย ทะเลาะเบาะแว้ง ขัดแย้งแตกแยก ร้อยละ 71.50 มีทั้งคนดีและคนไม่ดี คนที่ตั้งใจทำงานและเห็นแก่ตัว ร้อยละ 69.63 บ้านเมืองกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง

  คำถามที่ว่าเชื่อมั่นต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แค่ไหน ค่อนข้างจะเชื่อมั่นร้อยละ 44.86 ไม่ค่อยเชื่อมั่นร้อยละ 33.18 เชื่อมั่นมากที่ร้อยละ 11.21 ไม่เชื่อมั่นเลยที่ร้อยละ 10.75

  นอกจากนี้ ผู้ใช้แรงงานยังฝากความหวังไปถึงรัฐบาล อยากให้ขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมที่ร้อยละ 70.09 มีการคุ้มครองแรงงานและมีสวัสดิการเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.36 ดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับนายจ้างที่เอาเปรียบร้อยละ 65.89

  เมื่อดูจากตัวอย่างความเห็นของผู้ใช้แรงงานแล้ว ส่วนใหญ่จะพอใจกับการทำหน้าที่อย่างเด็ดขาดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำงานจริงจังตรงไปตรงมา แต่ประชาชนยังเดือดร้อน ลำบาก เศรษฐกิจไม่ดี ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

  ปัจจุบันนโยบายด้านแรงงานยังไม่ได้รับการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เท่าที่ควร เพราะความไม่แข็งแรงของระบบสหภาพแรงงาน ก็เป็นส่วนหนึ่ง หลังจากสหภาพแรงงานในประเทศไทยถูกลดบทบาทลงสมัย รัฐบาล พล.อ.สุจินดา คราประยูร ทำให้การต่อรองระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างไม่มีดุลยภาพ

  สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากต่างประเทศ อันมีสาเหตุมาจาก การเมืองการปกครองและความตกต่ำของเศรษฐกิจโลก การลงทุนไม่อยู่ในภาวะที่สมดุล ประเทศต้องการเม็ดเงินการลงทุนมากกว่าการจะดูแลสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

  ประกอบกับประเทศอยู่ภายใต้การปกครองโดยอำนาจพิเศษ การชุมนุมประท้วงเกี่ยวกับแรงงานจึงยังเป็นเรื่องต้องห้าม การเคลื่อนย้ายทุนเพราะความไม่เชื่อมั่นต่อระบบการเมืองการปกครอง เป็นอันตรายต่อสภาพเศรษฐกิจและจะมีผลกระทบต่อกรรมกรผู้ใช้แรงงานโดยตรง ที่จะต้องเผชิญกับสภาพข้าวยากหมากแพงไปอีกนาน.

  หมัดเหล็ก
  mudlek@hotmail.com

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คาบลูกคาบดอกอนาคตกรรมกรไทยหมัดเหล็กคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้