ข่าว

วิดีโอ

As a last resort

ภาษาไทยของเรามีคำว่า หัวเราะคนสุดท้ายดังกว่า ภาษาอังกฤษก็มีวลีคล้ายๆกัน คือ have the last laugh แต่ต่างกันนิดหนึ่งตรงที่ have the last laugh คือ ชนะทั้งที่ตอนแรกเหมือนไม่มีโอกาสชนะเลย

วลีสั้นๆ at last หรือ at long last หมายถึง finally ที่แปลว่า ในที่สุด เช่น At long last the director is starting to listen to their problems. ในที่สุด ผู้อำนวยการก็เริ่มที่จะรับฟังปัญหาของพวกเขา บางทีวลี to the last สื่อถึง กระทั่งสมบูรณ์ I believe my daughter is right, and I will defend her to the last. ดิฉันคิดว่าลูกสาวถูกต้อง และดิฉันก็จะปกป้องเธอกระทั่งเรื่องจบ อีกความหมายหนึ่งของ to the last ก็คือ until the end of someone’s life กระทั่งสิ้นสุดชีวิต She belonged to that political party to the last. หล่อนอยู่กับพรรคการเมืองนั้นจนกระทั่งสิ้นชีวิต

มีวลี to the last อีกวลีหนึ่งเหมือนกันแต่ย่อมาจาก to the last man หมายถึง จนกระทั่งทุกคนตายหมด บ้านเหนือกับบ้านใต้ทะเลาะกัน คุณยายรอนดาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังว่า Both sides have declared themselves ready to fight to the last man. ทั้ง 2 ฝ่ายประกาศว่าจะสู้ถึงจนกระทั่งคนสุดท้าย

ที่อเมริกามีบางคนใช้วลี as a last resort แต่ที่อังกฤษความหมายแบบเดียวกันนี้ ผู้คนที่นั่นพูดว่า in the last resort ให้ความหมายถึง ถ้าวิธีการทั้งหมดทั้งปวงล้มเหลว... Boston police are supposed to use guns only as a last resort. ตำรวจบอสตันจะใช้ปืนเมื่อวิธีการอื่นใช้ไม่ได้.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand

3 พ.ค. 2559 10:25 3 พ.ค. 2559 10:25 ไทยรัฐ