ข่าว

วิดีโอ

ต่างชาติจับตาระบบประชารัฐของไทย

“ดาว์พงษ์” มั่นใจศักยภาพเอกชนหนุนศึกษาn“ศุภชัย” ชี้ตอบโจทย์ประเทศ


เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางโครงการโรงเรียนประชารัฐ มีผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 3,342 โรง ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และภาคเอกชนเข้าร่วม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ หัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ กล่าวเปิดประชุมตอนหนึ่งว่า ขณะนี้ต่างประเทศให้ความสนใจกับระบบประชารัฐของไทยว่าจะสำเร็จหรือไม่ ซึ่งตนมองว่าภาคเอกชนมีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาไทย แต่ ผอ.โรงเรียนและรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโครงการต้องมีความเข้าใจ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วก็ไม่มีทางเป็นไปได้ รวมทั้งต้องไม่ปัดความรับผิดชอบและไม่ร้องขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนแบบตามใจฉัน และในอนาคตโรงเรียนจะต้องยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง

ด้านนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หัวหน้าทีมภาคเอกชน กล่าวว่า โครงการนี้ตอบโจทย์ของประเทศ 3 ข้อ คือลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยจะดำเนินการร่วมกันใน 3 โครงการหลักคือ 1.โครงการปฏิรูปการศึกษา มียุทธศาสตร์ 10 ด้านคือ ความโปร่งใสของข้อมูล การเข้าถึงไอซีที การขับเคลื่อนกลไกตลาดโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาผู้นำโรงเรียน เปลี่ยนการเรียนรู้แบบก้าว กระโดดสู่สากล ตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษและเปิดโอกาสให้เจ้าของภาษาสอนมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศภายใน 5 ปี และส่งเสริมนักศึกษาที่มีความเป็นผู้นำและมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น 2. โครงการพัฒนาผู้นำขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และ 3. โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศด้านงานวิจัย.

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางโครงการโรงเรียนประชารัฐ มีผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 3,342 โรง 3 พ.ค. 2559 00:41 3 พ.ค. 2559 00:43 ไทยรัฐ