ข่าว

วิดีโอ

สธ.ระดมสมองสางปัญหาระบบแพทย์ฉุกเฉินอืด

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ ว่าที่ประชุมได้หารือและมีความเห็นร่วมกัน 4 เรื่อง คือ 1. จะทำอย่างไรให้ระบบที่มีอยู่แล้วมีการทำงานที่เชื่อมโยงข้อมูลไม่ว่าจะโทร.ไปสายด่วน 1669 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) หรือ 1646 ของศูนย์เอราวัณ ก็สามารถเชื่อมข้อมูลและสั่งการได้เลย 2.จะต้องพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการอำนวยความสะดวก อาทิ การใช้แอพพลิเคชั่นในการบอกจุดเกิดเหตุ เป็นต้น

ปลัด สธ. กล่าวต่อว่า 3.ตั้งคณะกรรมการดูแลมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมี พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ.ดูแล ร่วมกับนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพฯ และผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ 4.พัฒนาระบบส่งต่อในพื้นที่ 9 โซนนิ่งใน กทม. ให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 1.รพ.ตำรวจ 2.รพ.เลิดสิน 3.รพ.ราชวิถี 4.รพ.นพรัตนราชธานี 5.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 6.รพ.ภูมิพล 7.รพ.กลาง 8.รพ.วชิรพยาบาล และ 9.รพ.ตากสิน โดยเฉพาะการรับผู้ป่วยฉุกเฉินออกมาจากโรงพยาบาลเอกชนหลังเข้ารับการรักษาครบ 72 ชั่วโมงตามหลักเกณฑ์การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน.

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ ว่าที่ประชุมได้หารือและมีความเห็นร่วมกัน 4 เรื่อง คือ 1. จะทำอย่างไรให้ระบบที่มีอยู่แล้วมีการทำงานที่เชื่อมโยง 3 พ.ค. 2559 00:28 3 พ.ค. 2559 00:28 ไทยรัฐ