ข่าว

วิดีโอ

เทิดทูนสถาบัน

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลสำคัญ หน่วยงานภาครัฐเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า นำพานดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคนไทย พร้อมกับลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งๆขึ้น และพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยตลอดไป อาทิ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ชมรมปฏิบัติธรรม (วันอาทิตย์) บ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม กทม. กลุ่มจักรยานบ้านเดียวกัน เทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี ชมรมผู้สูงอายุศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา อบต.กุดน้ำใส อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหาร กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย คณะนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นต้น อนึ่งในวันที่ 3-4 พ.ค.นี้ สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร บริเวณศาลาสหทัยสมาคม ได้ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และในวันที่ 5 พ.ค.นี้ งดลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรตามปกติในวันที่ 6 พ.ค.เป็นต้นไป.

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลสำคัญ หน่วยงานภาครัฐเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า นำพานดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 พ.ค. 2559 00:07 3 พ.ค. 2559 00:07 ไทยรัฐ