วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถาบันพระปกเกล้าฯ จ่อ ขอ คสช.ขยายเวทีละครสร้างสันติสุข

สถาบันพระปกเกล้าฯ ผุด ไอเดียขยายเวทีละครสร้างสันติสุขทั่วประเทศ ด้าน พล.อ. เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ.สถาบันสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า จ่อ ขอ คสช. เชื่อไร้ปัญหา ยัน เนื้อหาไม่แตะร่างรธน.-ลงประชามติ

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่รัฐสภา นายอลงกรณ์ พลบุตร รองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 พบปะพูดคุย และขอคำแนะนำเรื่องการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองของคนในชาติ จาก พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสถาบันสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า และนักแสดงจากละครเวทีเรื่อง สถานีปลายทาง ประกอบด้วย นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท นายสมบัติ บุญงามอนงค์ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ นายศิริชัย ไม้งาม และนางพะเยาว์ อัคฮาด

โดยนายอลงกรณ์ กล่าวว่า ทาง สปท. อยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าเราจะเดินไปข้างหน้าสู่การเลือกตั้ง เชื่อว่าทุกคนไม่ต้องการความขัดแย้ง ส่วนเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ สปท.ได้นำผลการศึกษาของกรรมาธิการ สปช.ชุดที่แล้ว มาศึกษาทำความเข้าใจ รวมทั้งเชิญผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาพูดคุยอยู่ตลอด

พล.อ.เอกชัย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือ ว่าหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข หรือ 4 ส. รุ่นที่ 6 จากสถาบันพระปกเกล้า จัดแสดงละครเวทีเรื่อง "สถานีปลายทาง" โดยเป็นผลงานของนักศึกษาในโครงการนี้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อต้องการให้คนเห็นต่างมาอยู่ร่วมกัน เสนอความคิดและอุดมการณ์ของตัวเองได้ ซึ่งตนได้รับมอบให้ฐานความคิดนี้ขยายไปทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อจัดโครงการจะต้องขออนุญาตคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก่อน แต่ก็เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะการแสดงของเราไม่ได้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ และการทำประชามติ อีกทั้งการแสดงรอบที่ผ่านมา แสดงให้เห็นแล้วว่า เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีการโจมตีต่อว่ากัน จึงคิดว่าน่าจะขยายไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ การหารือร่วมกับ นายอลงกรณ์ นั้น เนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐสภาอยู่แล้ว

ด้านนายสมบัติ กล่าวว่า การลงพื้นที่ต่างๆ อาจมีกิจกรรมละครที่แสดงเปิดบนรถไฟเมื่อถึงจังหวัดเป้าหมาย เราอาจแสดงเต็มรูปแบบในสถานที่ที่จัดขึ้น และอาจเปิดโอกาสให้ประชาชน รวมถึงนักศึกษาที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน เพราะรูปแบบการจัดงานคือ การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

สถาบันพระปกเกล้าฯ ผุด ไอเดียขยายเวทีละครสร้างสันติสุขทั่วประเทศ ด้าน พล.อ. เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ.สถาบันสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า จ่อ ขอ คสช. เชื่อไร้ปัญหา ยัน เนื้อหาไม่แตะร่างรธน.-ลงประชามติ 2 พ.ค. 2559 23:59 3 พ.ค. 2559 00:51 ไทยรัฐ