ข่าว

วิดีโอ

คงราคาแอลพีจีโลละ 20.29 บาท

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ว่า ที่ประชุมคงราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ประจำเดือน พ.ค.ไว้ที่ 20.29 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) พร้อมลดการใช้เงินกองทุนแอลพีจีชดเชยลงเหลือ 0.59 บาทต่อ กก. จากเดิมชดเชยที่ 0.71 บาทต่อ กก. เนื่องจากเดือน พ.ค.คาดการณ์ต้นทุนราคาแอลพีจีหน้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติลดลง 0.48 บาทต่อ กก. แม้ราคาซื้อขายในตลาดโลก (ซีพี) จะปรับเพิ่มเล็กน้อย 0.15 บาทต่อ กก. และเงินบาทแข็งค่า ทำให้เมื่อถัวเฉลี่ยราคาแล้วราคาต้นทุนปรับลดลง 0.12 บาทต่อ กก. จึงลดการชดเชยดังกล่าว และมีผลให้กองทุนแอลพีจีมีรายจ่ายลดลงจาก 256 ล้านบาท เหลือ 213 ล้านบาท

นายประเสริฐกล่าวต่อว่า กบง.ยังมีมติปรับแผนระบบรับส่ง และโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ในส่วนของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดหา นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) วงเงินเบื้องต้น 38,000-39,000 ล้านบาท และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ หลังพบว่าการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาไฟฟ้าประเทศ (พีดีพี) 2579 ทำให้มีความต้องการใช้แอลเอ็นจีเพิ่มขึ้นเป็น 5,600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากแผนเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 4,300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

สำหรับการลงทุน 38,000 -39,000 ล้านบาท มาจากโครงการขยายกำลังผลิตคลังแอลเอ็นจีที่มาบตาพุด จ.ระยอง อีก 1.5 ล้านตัน มูลค่า 1,000 ล้านบาท จากปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 10 ล้านตัน รวมเป็น 11.5 ล้านตัน เสร็จปี 62 และโครงการคลังแอลเอ็นจี แห่งที่ 2 ซึ่งอยู่ใน จ.ระยองเช่นกัน เสร็จปี 65 แต่ยังไม่ระบุพิกัดอำเภอชัดเจน จำนวน 5-7.5 ล้านตัน โดยกรณีลงทุน 5 ล้านตัน จะใช้เงินประมาณ 36,800 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขการผลิตก๊าซธรรมชาติใน 2 แหล่งสำคัญได้รับการต่ออายุ คือบงกชและเอราวัณ และมีปริมาณก๊าซที่ผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 1,500-1,800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือตามนโยบายรัฐบาล แต่หากปริมาณก๊าซ 2 แหล่งไม่ได้ตามปริมาณดังกล่าวหรือไม่มีการผลิตก็จำเป็นต้องสร้างคลังแอลเอ็นจีแห่งที่ 2 จำนวน 7.5 ล้านตัน วงเงิน 38,500 ล้านบาท “ประเด็นสร้างคลังแอลเอ็นจีเพิ่มจะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช.ภายใน พ.ค.นี้ ส่วนการสร้าง 5 ล้านตันหรือ 7.5 ล้านตัน จะได้ข้อสรุปภายใน 3 เดือนข้างหน้า เพราะการพิจารณาเรื่องต่ออายุแหล่งก๊าซจะจบลงเช่นกัน”.

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน เป็นประธาน... 2 พ.ค. 2559 23:54 3 พ.ค. 2559 00:01 ไทยรัฐ