ไลฟ์สไตล์
100 year

‘บิ๊กหนุ่ย-บิ๊กน้อย’ ปิดกีฬานักเรียนชายแดนใต้ภาคฤดูร้อน

ไทยรัฐออนไลน์2 พ.ค. 2559 20:10 น.
SHARE

เครดิตภาพจาก: กระทรวงศึกษาธิการ

“บิ๊กหนุ่ย” ควง “บิ๊กน้อย” ร่วมพิธีปิดมหกรรมกีฬานักเรียนชายแดนใต้ภาคฤดูร้อน ปี 59 ที่ยะลา  ด้านครู-นร.ขานรับ “สานฝันกีฬาใต้” ปูเส้นทางสู่โครงการนักกีฬาช้างเผือก สานฝันเด็กใต้ใจรักกีฬา สร้างความสามัคคี คืนสันติสุขในพื้นที่

ข่าวแนะนำ

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ร่วมพิธีปิดการแข่งขัน มหกรรมกีฬานักเรียนชายแดนใต้ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวเน้นย้ำว่า การจัดมหกรรมกีฬาในครั้งนี้อยู่ในโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งชื่นชอบและมีทักษะการกีฬาเป็นอย่างมาก ดังนั้นการนำเอากีฬาเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน ควบคู่กับการศึกษาจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ผสมผสานสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสมลงตัว จนนำไปสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพของประเทศชาติต่อไป ขณะที่การจัดมหกรรมกีฬานักเรียนชายแดนใต้ภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยแบ่งเป็นการแข่งขันระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. - 25 เม.ย. 59 โดยกีฬาที่แข่งขันมีทั้งฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ รวมถึงกรีฑา ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ล่าสุดโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีเสียงสะท้อนดังมาจากนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่พึงพอใจกับนโยบายของรัฐบาล  โดยนายตันตรา สะสู หนึ่งในนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา สะท้อนว่ากิจกรรมนี้ช่วยในเรื่องของยาเสพติดและการศึกษาของเด็กที่อยู่ในป่าเขา โดยเป็นการขยายโอกาสเด็กๆ ที่ขาดโอกาสได้เรียนหนังสือพร้อมบอกว่าตนเองเป็นคนชอบฟุตบอล ได้เล่นเมื่อตอนชั้นประถมปีที่ 6 และเล่นมาจนถึงปัจจุบัน ช่วยลดภาระของพ่อแม่ ในเรื่องทุนการเรียนหนังสือ เพราะได้ทุนจากรัฐเข้ามาสนับสนุน ทำให้ได้เรียนฟรีและพบเพื่อนใหม่จากต่างจังหวัดด้วย          
  
ด้าน น.ส.สาแลฮะ ดีซะเอ๊ะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ยะลา ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์กีฬาของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ระบุว่า ถือเป็นปีที่ 2 ในการเริ่มโครงการ โดยทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบของวิทยาศาสตร์-กีฬา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ทำให้นักเรียนมีศักยภาพและสมรรถภาพทางด้านร่างกายที่ดีขึ้น ส่งผลให้การเรียนของเด็กๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นด้วย ที่สำคัญโครงการนี้ยังช่วยสนับสนุนให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ปีละ 40,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือส่วนหนึ่ง ทำให้นักเรียนเข้าสู่โครงการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากเดิมในปีการศึกษา 2558 แผนของเรา 80 คน รับมาได้ 57 คน แต่สำหรับปีการศึกษา 2559 นักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสนใจเพิ่มขึ้น จำนวนมากเกินแผนการรับสมัครที่วางไว้ 2 เท่าตัว ถือเป็นการสะท้อนการตอบรับที่ดีและเป็นนวัตกรรม
  
ทั้งนี้ ทางการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำแผนขึ้นมาตอบสนองความต้องการต่อท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเล็งเห็นว่าการกีฬาสามารถพัฒนาคนได้ในทุกๆ ด้าน และเมื่อนำมาผนวกกับการศึกษายิ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความพร้อมของตัวเองและก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้อนาคตวางแผนจะนำการเรียนด้านกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพด้านกีฬาได้ด้วย          

ทั้งนี้ มหกรรมกีฬาดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ "สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้" ที่ขับเคลื่อนตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2557 มีจุดมุ่งหมาย เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อในการเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของตน ให้สามารถนำความรู้ความสามารถด้านกีฬาไปใช้ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ รวมถึงใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎกติกาและมีความสามัคคี มีความภาคภูมิใจในตนเอง และความเป็นไทย สร้างความเชื่อมโยงไปสู่ความสมานฉันท์และความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะเดียวกันโครงการนี้อาจจะทำให้พบช้างเผือกในแต่ละชนิดนักกีฬา และสามารถขยับก้าวเข้าสู่วงการกีฬาระดับชาติต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กีฬาชายแดนใต้ฤดูร้อนพิธีปิดมหกรรมกีฬาชายแดนใต้ฤดูร้อนสานฝันกีฬาใต้โครงการนักกีฬาช้างเผือกสานฝันเด็กใต้รักกีฬาคืนสันติสุขดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณรมว.ศึกษาธิการสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์รมช.ศึกษาธิการข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวการเมือง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:15 น.