วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อมร' ยัน พูดข้อดีร่าง รธน.ไม่เกินขอบเขต เชื่อบรรยากาศการเมืองดีขึ้น

“อมร” ยัน กรธ. และเครือข่ายพูดข้อดีร่าง รธน.ได้ไม่เกินขอบเขต เพราะยึดตามกรอบกฎหมายมาตลอด เชื่อกฎเหล็กของ กกต. จะทำให้บรรยากาศการเมืองและสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะอยู่ในกรอบของกฎหมาย...

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 59 นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงขอบเขตการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ.ว่า การเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ.และอาสาสมัครที่มาช่วยงาน ทุกคนสามารถพูดถึงข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญได้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สิ่งใดกับประชาชน สังคม และประเทศชาติบ้าง แต่จะไปบอกว่าให้รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นคงทำไม่ได้ เพราะกฎหมายเขียนห้ามไว้ แต่ส่วนตัวมองว่าโอกาสที่ กรธ.จะพลาดหรือทำเกินขอบเขตไม่น่าจะมีขึ้นได้ เพราะการทำงานของ กรธ.ที่ผ่านมา ยึดตามกรอบของกฎหมายมาตลอด

นายอมร กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามตินั้น เป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้ทุกอย่างเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า สิ่งใดทำได้และทำไม่ได้บ้าง แม้จะมีบางคนระบุว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่ชัดเจนก็ตาม ก็สุดแล้วแต่จะคิดกัน แต่ส่วนตัวเชื่อว่าบรรยากาศการเมืองและสถานการณ์ต่างๆ หลังจากนี้จะดีขึ้น เพราะประชาชนจะมีหลักปฏิบัติในการทำสิ่งใดก็ได้ที่อยู่ในกรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้.

“อมร” ยัน กรธ. และเครือข่ายพูดข้อดีร่าง รธน.ได้ไม่เกินขอบเขต เพราะยึดตามกรอบกฎหมายมาตลอด เชื่อกฎเหล็กของ กกต. จะทำให้บรรยากาศการเมืองและสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะอยู่ในกรอบของกฎหมาย... 2 พ.ค. 2559 16:25 2 พ.ค. 2559 21:22 ไทยรัฐ