ข่าว

วิดีโอ

เข้าค่ายปีนี้ไม่พลาด! รวมเพลง 'ลูกเสือเนตรนารี' ฉบับรอบกองไฟ

ไม่ว่าจะใครก็ต้องผ่านพ้นกับการเป็น "ลูกเสือเนตรนารี" แต่ก็ยังมีวัยรุ่นอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องเป็นยุวกาชาด แต่วันนี้พี่แคมปัส จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับ ลูกเสือเนตรนารี ชนิดที่ว่าลึกจริงๆ เพราะจะว่ากันแล้ว พี่แคมปัสเชื่อเลย หลายคนที่กำลังเรียนๆ อยู่ หรือเรียนจบแล้ว ก็อาจไม่เข้าใจที่มาที่ไปสักเท่าไหร่นัก ว่ามีประวัติอย่างไร มีต้นกำเนิดอย่างไร ประเภทของมันมีอะไรบ้าง

นอกจากนี้ช่วงท้าย พี่แคมปัส ยังได้รวบรวม เพลงลูกเสือเนตรนารี มาให้ทุกคนฟังอีกด้วย แต่จะขอหยิบมาเฉพาะที่เราร้องๆ กันนะ เพลงไหนยากไปหรือไม่คุ้นหู ไม่ขอหยิบยกมา ส่วนใครฟังแล้ว ขาจะขยับตามก็ไม่ว่ากัน เพราะถ้านึกถึงเพลงเหล่านี้เมื่อใด กองไฟก็จะมาทันที แหม่…นึกแล้วอยากย้อนกลับไปเป็นเด็ก วันที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนัก ร้องๆ เต้นๆ รอบกองไฟ แถมยังตื่นเต้นทุกครั้ง เวลาที่ต้องออกไปแสดงโชว์ด้วยเนอะ (ใครเนอะแสดงว่าแก่)

มาๆ พี่แคมปัสจะพาไปรู้จัก กำเนิดลูกเสือโลก กันก่อน การลูกเสือเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ เป็นแห่งแรกของโลก เมื่อ พ.ศ.2451 โดยมี พลโท ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ หรือ Lord Baden Powell หรือที่เรารู้จักกันในนาม BP โดยสาเหตุในการก่อตั้งกองลูกเสือของ BP คือ BP ได้ไปรับราชการทหารโดยไปรักษาเมืองมาฟฟิคิง (Mafiking) อันเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในสหภาพแอฟริกาใต้ ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นกับพวกบัวร์ (Boer) และในการผจญศึกใหญ่คราวนั้น ท่านได้ฝึกเด็กขึ้นหน่วยหนึ่ง เพื่อช่วยราชการสงคราม เช่น เป็นผู้สื่อข่าว สอดแนม รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน รับใช้ในการงานต่างๆ เช่น ทำครัว ปรากฏว่าได้ผลดีมาก เพราะเด็กที่ได้รับการฝึกเหล่านั้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเข้มแข็งว่องไว ได้ผลดีไม่แพ้ผู้ใหญ่ และบางอย่างกลับทำได้ดีกว่าผู้ใหญ่เสียอีก

จากนั้นเมื่อ BP กลับจากราชการสงครามเมืองมาฟฟิคิงแล้ว จึงได้ร่างโครงการอบรมเด็กขึ้น มีหลักการคล้ายลูกเสือในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ.2450 ได้ทดลองตั้ง Boy Scout ขึ้นเป็นกองแรกที่เกาะบราวน์ซี ไอร์แลนด์ (Brown Sea Island) โดยเกลี้ยกล่อมเด็กที่เที่ยวเตร่อยู่ในที่ต่างๆ มาอบรมแล้ว BP ได้คอยคุมการฝึกตามโครงการด้วยตนเอง และได้ผลดีสมความมุ่งหมายทุกประการ จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะขยายกิจการให้กว้างขวางออกไปในวันข้างหน้า

จนเมื่อ พ.ศ.2455 รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศรับรองฐานะของลูกเสืออังกฤษเป็นทางการ พร้อมกับออกกฎหมายคุ้มครองให้ด้วย จากนั้นการลูกเสืออังกฤษก็เจริญแพร่หลายออกไปเป็นลำดับต่อมา โดยมีคติพจน์คือ จงเตรียมพร้อม (Be Prepaid)

สำหรับในประเทศไทย ประวัติศาสตร์การลูกเสือไทย เกิดขึ้น พ.ศ.2454 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

ทีนี้มาถึงการแยก ประเภทของลูกเสือเนตรนารี กิจการลูกเสือในประเทศต่างๆ จะแบ่งประเภทเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการขององค์การลูกเสือโลก ซึ่งอาจถูกปรับเปลี่ยนไปบ้างตามลักษณะสังคม วัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมแล้ว จะแบ่งประเภทลูกเสือตามเกณฑ์อายุ ด้วยการที่คำนึงถึงพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจของเด็กเป็นพื้นฐานในการฝึกอบรม เพื่อไม่ให้ฝืนธรรมชาติของเด็ก ซึ่งสามารถทำให้เด็กพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมากแล้วทั่วโลกจะมีการแบ่งประเภทลูกเสือเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ แบบอังกฤษ ซึ่งถือเอาแบบแผนตามที่ BP เคยปฏิบัติเอาไว้ กับแบบอเมริกา ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อย

ทั้งนี้ประเทศไทยเองนั้นได้ยึดประเภทการแบ่งลูกเสือเนตรนารีตามแบบอังกฤษ คือ 
1. ลูกเสือสำรอง เนตรนารีสำรอง 2. ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ 3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และ 4. ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารีวิสามัญ แต่ที่พิเศษประเทศไทย เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีลูกเสือชาวบ้าน

มาถึงเรื่องราวของความบันเทิง เพราะถ้ากล่าวถึงลูกเสือเนตรนารี แต่ไม่นึกถึงกิจกรรมรอบกองไฟ คงเป็นไปไม่ได้ และสำคัญกว่านั้น ก็คือเพลงที่ใช้ร้องในการทำกิจกรรมลูกเสือ ถึงวิชานี้ทีไร ตื่นเต้นทุกทีสินะ แม้จะต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะ ทำความสะอาดวัด ช่วยงานโรงเรียน แต่มันก็สนุกจริงๆ นะคุณผู้ชม!!

1. เพลงลูกเสือธีรราช
เหล่าลูกเสือของธีรราช ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น พวกเราจะรักร่วมกัน
จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล มีจรรยา รักษาชื่อ
สร้างเกียรติระบือ เลื่องลือต่อไปช้านาน
ร่าเริงแจ่มใส ใฝ่ใจรักให้ยืนนาน
พวกเราล้วนชื่นบาน เพราะกิจการลูกเสือไทย

2. เพลงลูกเสือรำลึก (วชิราวุธ)
วชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า เจ้าประชา
ก่อกำเนิดลูกเสือมา ข้าเลื่อมใส
พวกเราลูกเสือ เชื้อชาติไทย
เทิดเกียรติพระองค์ไว้ ด้วยภักดี
ลูกเสือรำลึกนึกถึงพระคุณเทิดบูชา
ปฏิญาณรักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์ศรี
มาเถิดลูกเสือ สร้างความดี
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทยดั่งใจปอง

3. เพลงลูกเสือจับมือ
ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่น
มือขวาใช้เคารพกัน(ซ้ำ) ยื่นซ้ายออกมาพลันจับมือๆ
จับมือนั้นหมายถึงมิตร เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ
ยิ้มด้วยเวลาจับมือ(ซ้ำ) เพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน

4. เพลงสามัคคีชุมนุม
พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างภูมิใจรักสมัครสมาน
ล้วนมิตรจิตชื่นบาน สราญเริงอยู่ทุกผู้ทุกนาม
อันความกลมเกลียว กันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี
กิจใด ธ ประสงค์มี ร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม
พร้อมพรึบดังมือเดียวยาม ยากเย็นเห็นง่ายบ่หน่ายบ่วาง
ที่หนักก็จักเบาคลาย ที่อันตรายขจัดขัดขวาง
ฉลองพระเดชบ่จาง กตเวทิคุณพระกรุณา
สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ จักชูชาติเชิดพระศาสนา
สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดนดิน

5. เพลงตรงต่อเวลา
ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา
ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา
เราเกิดมาเป็นคน ต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา
วันคืนไม่คอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร

6. เพลงเวลาสุขใจ
เกิดมาเป็นคน ต้องตรงเวลา อย่ามัวรอช้า รีบมาเร็วไว อย่าตามใจตน อดทนกันไป
เหน็ดเหนื่อยเพียงไหน ยิ้มให้กันแหละดี เริงสำราญ เราเบิกบานดวงใจ เพลินฤทัย เราสุขใจจริงๆ

7. ความเกรงใจ
ความเกรงใจ เป็นสมบัติของผู้ดี
ตรองดูซี ทุกคนก็มีหัวใจ
เกิดเป็นคน ถ้าหากไม่เกรงใจใคร
คนนั้นไซร้ ไร้คุณธรรมประจำตน

8. พรวนดินกันเสียให้หมด
พรวนดินกันเสียให้หมด จะปลูกข้าวโพดสาลี (ซ้ำ)
โอ้เจ้าดวงดารา เจ้าไม่เมตตาตัวพี่
ข้าวโพดสาลี ข้าวโพดสาลี ป่านฉะนี้จะโรยรา (ซ้ำ)

9. เพลงเจ้าพวงมาลัย
โอ้ เจ้าพวงมาลัย เจ้าจะลอยไปคล้องคอใครกันแน่ จะรักใครชอบใครให้จริงแท้ เอาให้แน่สักราย
อย่ามัวลอยตามลมให้เขาดมดอม สิ้นกลิ่นหอมเขาหน่าย (ซ้ำ)
ถึงยามนั้นเจ้าจะอาย เมื่อไร้ชายดอมดม
อยากเป็นหงส์เหินหาว อยากเป็นดาวเลิศลอยวิไล (ซ้ำ) อยู่เมืองแพร่ไม่ชอบใจ
หนีไปกรุงเทพฯ ไม่บอกเลย…เอ๋ย…โอละหน่าย…ระวังเถิดเหวย เถิดเหวย จะช้ำกลับมา

10. เพลงเมาคลีล่าสัตว์
เมาคลีล่าสัตว์ เมาคลีล่าสัตว์
ฆ่าแชร์คาน ฆ่าแชร์คาน
ถลกหนังมันออกให้หมด ถลกหนังมันออกให้หมด
มันฆ่าวัว มันฆ่าควาย

11. เพลงดอกลั่นทม
โอ้เจ้าดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเล่น
เด็ดเช้า เด็ดเย็น ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดดมเด็ดดม

12. เพลงเฮ เฮ ละวา
เฮ เฮ ละวา มาเถิดมา ช่วยกันส่งเสียงเป็นสำเนียงเสียงสัตว์ร้อง ตีฉิ่งประกอบทำนอง แล้วช่วยกันร้องให้พร้อมกัน
ติ๊ต่าง ว่าฉันเป็นแพะ แล้วแพะมันร้องยังไง แพะมันร้องแบะแบะ แบะแบะ แบะแบะ

13. เพลงแมงอีฮูม
ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา ให้นาตูโฮง นาตูโฮง นาตูโฮง ให้โส่งตูเปียก โส่งตูเปียก โส่งตูเปียก
ให้เสื้อตูเปียก เสื้อตูเปียก เสื้อตูเปียก แมงตับเต่าออกลูกข้างหลัง เป็นแมงอีหยัง
โอ...แมงอีฮูม แมงอีฮูม แมงอีฮูม ใต้ต้นหมากเขียบ ต้นหมากเขียบ ต้นหมากเขียบ

14. เพลงแจวเรือ
แจวมาแจวจ้ำจึก พอถึงน้ำลึกนึกถึงคนแจว
เรือของใครลอยมาห่างๆ ขอเชิญ หมู่กวาง
ออกมาช่วยกันแจว บึด จ้ำ บึด จ้ำบึด จ้ำบึด (ซ้ำ)

15. เพลงกิ่งก้านใบ
กิ่ง ก้าน ใบ ชะ ชะ ใบ ก้าน กิ่ง (ซ้ำ)
ฝนตกลมแรงรินๆ (ซ้ำ) ชะ ชะ กิ่งก้านใบ

16. เพลงแยมผลไม้
แอปเปิ้ลๆๆ มะละกอๆๆ กล้วยๆๆ ส้มๆๆ แอปเปิ้ล มะละกอ กล้วย ส้ม

17. เพลงเป็ด
ยามเมื่อเป็ดมันเดินไป มองแล้วไม่น่าดูเลย
จำไว้เถิดเพื่อเอ๋ย เอ๋ย จงอย่าเดินอย่างเป็ด

18. เพลงกวนหยี
กามนิตยอดชายจะไปค้าขายที่โกสัมพี  โชคและบุญหนุนนำ มาเจอสาวงามกำลังกวนหยี
กามนิตตกใจกระโดดเข้าไปขอกวน 3 ที หยี หยี หยี

19. เพลงสวรรค์บันดาล
โอ้สวรรค์บันดาล สวรรค์บันดาลดลให้เรามา ให้เราสองมาพบกันวันใหม่ เจอกันวันนี้ดีอกดีใจ เริงรื่นกันไปไม่รู้โรยรา
จะอยู่แห่งไหน เตือนใจเตือนตา จะอยู่เมืองฟ้า เตือนตาเตือนใจ สวรรค์บันดาล

20. เพลงอยุธยารำลึก
อยุธยา เมืองเก่าของเราแต่ก่อน จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง อยุธยาแต่ก่อนนี้ยัง เป็นเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงษ์ไทย
เดี๋ยวนี้ซิเป็นเมืองเก่า ชาวไทยแสนเศร้าถูกข้าศึกรุกราน ชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวราน ข้าศึกเผาผลาญแหลกลาญวอดวาย
เราชนชั้นหลังมองแล้วเศร้าใจ อนุสรณ์เตือนให้ชาวไทยคงมั่น สมัครสมานร่วมใจกันสามัคคี คงไม่มีใครกล้าราวีชาติไทย

21. เพลงคำสัญญา
ก่อนจากกันขอสัญญา ฝากประทับตรึงตรา จนกว่าจะพบกันใหม่
โบกมืออำลาสัญญากันไว้อย่างไร เพราะความรักติดตรึงห่วงใย
ด้วยใจผูกพันมั่นคง ด้วยความดีนั้นฝังตรึง จากไปแล้วคำนึง จิตตรึงประทับดวงใจ
อย่าได้ลืมเลือนสัญญากันไว้อย่างไร ขอให้เรามั่นคงจิตใจ ก้าวไปสรรสร้างความดี
โอ้เพื่อนเอย เคยร่วมสนุกกันมา แต่เวลาต้องพาให้เราจากกัน ไม่นานหรอกหนาเราคงได้มาพบกัน
ไม่มีสิ่งใดขวางกั้น เพราะเรามั่นในสัญญา หากแผ่นดินไม่ฝังกาย จะสุขจะทุกข์เพียงใด
น้อมกายยิ้มสู้ฟันฝ่า ร้อยรักดวงใจ มั่นในคำสัญญา สร้างสรรค์เพื่อปวงประชา นี่คือสัญญาของเรา

22. เพลงค่ายลูกเสือลั่น
แดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่ พวกเราแจ่มใส เมื่อมาอยู่ค่ายด้วยกัน
ต่างคนต่างรู้ในหมู่เรานั้น ทุกข์สุขร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ชาติไทย
ตื่นเถิดหนาอายนกกามันบ้าง อยู่ค่ายกว้างขวางแล้วเราสนุกสุขศรี
ไม่มีแม่อยู่ คุณครูใจดี ช่วยหาวิธีผจญภัยนานา
เสื้อผ้านี้มีชุดเดียวเข้าค่าย ลำบากยากกายพวกเราไม่เคยหน่ายแหนง
มีค่ายเหมือนบ้าน มีป่าเป็นกำแพง พวกเราร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
โลกจะหมองคลอน้ำตายามเศร้า
แบ่งกันว่าเขา แล้วเราเศร้าจริงใจฉัน
ค่ายมีน้ำใจใสแจ่มทุกวัน
รักค่ายไหมนั่น เมื่อค่ายลั่นความจริง

23. เพลงดอกไม้ให้คุณ
ขอมอบดอกไม้ในสวน นี้เพื่อมวลประชา
จะอยู่แห่งไหน จะใกล้ จะไกลจนสุดขอบฟ้า
ขอมอบความหวังดังดอกไม้ผลิ สดไสวนานา
เป็นกำลังใจให้คุณ เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้มา
ดวงตะวันทอแสง มิถอยแรงอัปรา เป็นเปลวไฟที่ไหม้นาน เป็นสายธารที่ชุ่มป่า เป็นแผ่นฟ้าทานทน
ขอมอบดอกไม้ในสวน ให้หอมอบอวลสู่ชน จงสบสิ่งหวัง ให้สมตั้งใจ ให้คลายหมองหม่น
ก้าวต่อไป ตราบชีวิต ดุจกระแสชล เป็นกำลังใจให้คุณ เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้คุณ

ข้อมูล : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ไม่ว่าจะใครก็ต้องผ่านพ้นกับการเป็น "ลูกเสือเนตรนารี" แต่ก็ยังมีวัยรุ่นอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องเป็นยุวกาชาด แต่วันนี้พี่แคมปัส จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับ... 2 พ.ค. 2559 16:08 6 พ.ค. 2559 09:34 ไทยรัฐ