วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรรมพันธ์ุบงการ ผมหงอกเร็วช้า

นักวิจัยพบหลักฐานเพิ่มเติมว่า เหตุที่คนเราไม่ว่าชายหรือหญิง เกิดผมหงอกส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะเกิดจากกรรมพันธุ์

สีผมมาจากสีเมลานิน ที่อยู่ในโคนผมแต่ละเส้น แต่สีเหล่านี้จะค่อยจางลงไปตามอายุ ด้วยเหตุนั้นผมหงอกจึงเป็นเครื่องหมายของความแก่

แต่การที่ผมหงอกแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เหตุเรื่องนี้คงจะมาจากกรรมพันธุ์มากกว่า เพราะค้นพบว่า กรรมพันธุ์ตัวนี้มาจากยีนที่เรียกว่า ไออาร์เอฟ 4 ว่า มีหน้าที่เกี่ยวกับสีของผม ด้วยเหตุที่ว่า มันจะเป็นตัวคอยควบคุมการผลิตสารเมลานินเก็บไว้ โดยหวังว่า การได้ความรู้จากยีนตัวนี้ จะทำให้พบหนทางที่จะกำจัดผมหงอกให้ถาวรได้.

นักวิจัยพบหลักฐานเพิ่มเติมว่า เหตุที่คนเราไม่ว่าชายหรือหญิง เกิดผมหงอกส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะเกิดจากกรรมพันธุ์ สีผมมาจากสีเมลานิน ที่อยู่ในโคนผมแต่ละเส้น แต่สีเหล่านี้จะค่อยจางลงไปตามอายุ ด้วยเหตุนั้นผมหงอกจึงเป็นเครื่องหมายของ 2 พ.ค. 2559 15:21 2 พ.ค. 2559 15:22 ไทยรัฐ