ข่าว

วิดีโอ

วิษณุ จี้ กกต.แจงข้อสงสัย หลักเกณฑ์ประชามติให้ชัด

“วิษณุ” อยากให้ กกต.ชี้แจงหลักเกณฑ์ประชามติ ให้ชัดเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ ชี้ อะไรทำได้และไม่ได้ เป็นเพียงคำอธิบายขยายความ ไม่ได้กำหนดในประกาศราชกิจจาฯ...

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าอะไรทำได้และไม่ได้ ตาม พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และประกาศดังกล่าวไม่ถือเป็นกฎหมาย เป็นเพียงคำอธิบายขยายความ จะผิดหรือไม่ผิดไม่ได้กำหนดในประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้ สุดท้ายต้องไปยึดตาม พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ซึ่งหากใครยังมีความสงสัยในหลักเกณฑ์ สามารถยื่นให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อธิบายเพิ่มเติมได้ และตนเองอยากให้เขาชี้แจงให้ชัดเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ.

“วิษณุ” อยากให้ กกต.ชี้แจงหลักเกณฑ์ประชามติ ให้ชัดเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ ชี้ อะไรทำได้และไม่ได้ เป็นเพียงคำอธิบายขยายความ ไม่ได้กำหนดในประกาศราชกิจจาฯ... 2 พ.ค. 2559 15:15 2 พ.ค. 2559 15:54 ไทยรัฐ