ข่าว

วิดีโอ

ปศุสัตว์ชงเลี้ยงแพะ–แกะ แล้งซ้ำซากนอกเขตส่งน้ำ

น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า จากสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ภัยแล้ง ปริมาณน้ำเหลือน้อย ส่งผลให้ผลผลิตภาคการเกษตรกลุ่มเพาะปลูกพืช มีต้นทุนการผลิตสูง เพราะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้น้ำ ปรับพื้นที่ลงทุนซื้อสแลนกันแดดมาคลุมแปลงผัก เพื่อบรรเทาความร้อน ลมแดด โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมากขึ้นทุกปี เพื่อให้เป็นอาชีพทางเลือก กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะ ในพื้นที่แล้งซ้ำซาก นอกเขตชลประทานขึ้น

“เราเลือกส่งเสริมให้เลี้ยงแพะ-แกะ เพราะปัจจุบันตลาดทั้งภายในและประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการบริโภคเนื้อ แพะ-แกะ จำนวนมาก แต่ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ ที่สำคัญการเลี้ยงแพะ-แกะ ระยะเวลาการเลี้ยงไม่นาน แค่ 1 ปี เกษตรกรสามารถขายแพะ-แกะ ได้ถึง 2 คอก ช่วยให้เกษตรกรมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น”

เกษตรกรที่สนใจร่วมโครงการ น.สพ.อยุทธ์ บอกว่า ต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนิติบุคคล สหกรณ์ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก เมื่อเกษตรกรรวมตัวจัดตั้งกลุ่มและผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางกรมปศุสัตว์จะหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และหาแหล่งพ่อแม่พันธุ์แพะ-แกะ โดยจะให้เกษตรกรกับผู้จำหน่ายตกลงซื้อขายกันเอง ส่วนเจ้าหน้าที่เป็นแค่พี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งราคาสูงเกินจริง

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จะดูแลด้านการผสมเทียม ด้วยวิธีฉีดฮอร์โมนเหนี่ยวนำ รวมทั้งดูแลสุขภาพสัตว์ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงไปจนกระทั่งจำหน่าย ตั้งแต่ต้นกระทั่งสิ้นสุดโครงการ โดยเบื้องต้นตั้งเป้าเกษตรกรในโครงการนำร่อง 500 ราย เพื่อรวมตัวจัดตั้ง 50 กลุ่ม เลี้ยงแพะ-แกะ และเกษตรกร แต่ละกลุ่มจะต้องมีพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ มีความพร้อมจัดเตรียมคอกโรงเรือนเลี้ยงอย่างเหมาะสม ซึ่งโครงการดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้ ครม.อนุมัติ คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้ จะสามารถเดินหน้าคัดเลือกเกษตรกรได้อย่างแน่นอน.

จากสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ภัยแล้ง ปริมาณน้ำเหลือน้อย ส่งผลให้ผลผลิตภาคการเกษตรกลุ่มเพาะปลูกพืช มีต้นทุนการผลิตสูง เพราะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้น้ำ ปรับพื้นที่ลงทุนซื้อสแลนกันแดดมาคลุมแปลงผัก เพื่อบรรเทาความร้อน ลมแดด 2 พ.ค. 2559 12:59 2 พ.ค. 2559 13:00 ไทยรัฐ