ข่าว

วิดีโอ

นายก อบจ.พัทลุงวอนแก้ปัญหาสัมปทานรังนก

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รอง หน.พรรค ปชป. ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการร่าง พ.ร.บ.รังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 เผยว่า การตัดสินใจของคณะกรรมการรังนกฯ ที่ผิดพลาดจะส่งผลให้การยื่นซองสัมปทานรังนกฯ ยืดเยื้อออกไป หากกรรมการรังนกฯ พิจารณาตัดสินใจให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งที่เข้ามายื่นซองการประมูลรังนกฯ โดยวิธีพิเศษเมื่อครั้งที่ผ่านมาปัญหารังนกก็จบไปแล้ว ส่วนบริษัทใดจะฟ้องร้องก็ต้องต่อสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรม เมื่อการสัมปทานรังนกไม่เดินหน้าปัญหาการลักรังนกก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งตนคาดว่าการยื่นซองประมูลรังนกฯในครั้งต่อไปจะไม่ได้ราคามากถึง 405 ล้านบาทอย่างแน่นอน โดยเหตุผลที่สำคัญมาจากคณะกรรมการรังนกบางคนขาดหลักธรรมาภิบาลจนนำไปสู่การกดราคาการยื่นซองรังนกไม่ถึง 405 ล้านบาท หากเป็นการเล่นพนันชนิดไฮโลกรรมการรังนกฯบางคนมีการเปิดถ้วยให้แทงกันแล้ว

ทางด้านนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง เผยว่า เงินจากภาษีอากรรังนกของจังหวัดต่างๆที่มีเกาะรังนกนั้น ถือเป็นจำนวนเงินก้อนโตที่สามารถนำมาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาล และ คสช.น่าจะหยิบยกปัญหาการยื่นซองประมูลรังนกฯใน จ.พัทลุง เป็นกรณีศึกษา เพื่อป้องกันการฮั้วประมูลของบริษัทรังนกบางกลุ่มที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วในหลายจังหวัดที่ผ่านมา และหากการยื่นซองประมูลรังนกฯของจังหวัดพัทลุงเกิดการยกเลิกการสัมปทานด้วยเหตุอันใดก็ตาม ขอเรียกร้องให้รัฐบาล และ คสช. ได้พิจารณาหาลู่ทางใช้มาตรา 44 ในการแก้ปัญหาดังกล่าวทั้งใน จ.พัทลุงและจังหวัดต่างๆที่มีเกาะรังนกด้วย

ทางด้านนายนิคม จันทรโชติ กรรมการผู้บริหารบริษัท เค.โอ.ซี. อิมฟอตเอ็กฟอต จำกัด เผยว่า ก่อนการยื่นซองประมูลรังนกฯโดยวิธีพิเศษ ทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาเงินประมูลในข้อ 7.3 ดังนั้น การที่คณะกรรมการรังนกฯ ได้ตัดสิทธิ์บริษัทฯผู้เสนอราคารายที่ 3 จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและเป็นธรรม เพราะบริษัทฯได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งในความประสงค์ เพื่อเข้าประมูลรังนกฯ ตามประกาศของคณะกรรมการรังนกฯมาแล้วอย่างถูกต้องทุกประการ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการรังนกฯ ได้ทบทวนและเพิกถอนมติที่ประชุมที่พิจารณาว่าบริษัท เค.โอ.ซีฯ ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีรับเอกสารประมูลรังนกฯ และให้คณะกรรมการรังนกฯได้เรียกบริษัท เค.โอ.ซีฯ มาเพื่อพิจารณาวงเงินประมูลที่ทางบริษัทฯได้เสนอไป และได้ต่อรองตามเงื่อนไข ข้อกำหนดกับคณะกรรมการรังนกฯโดยวิธีพิเศษต่อไป หากทางคณะกรรมการรังนกฯ ประกาศการสัมปทานรังนกฯ โดยวิธีพิเศษครั้งใหม่ทางบริษัทฯก็จะยื่นฟ้องคณะกรรมการรังนกฯ ตามกระบวนการยุติธรรมให้ถึงที่สุด.

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รอง หน.พรรค ปชป. ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการร่าง พ.ร.บ.รังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 เผยว่า การตัดสินใจของคณะกรรมการรังนกฯ ที่ผิดพลาดจะส่งผลให้การยื่นซองสัมปทานรังนกฯ ยืดเ 2 พ.ค. 2559 09:38 2 พ.ค. 2559 09:40 ไทยรัฐ