ข่าว

วิดีโอ

ว่าด้วยกฎเหล็ก

โดย สหบาท

ทยอยคลอดรายชื่อโยกย้าย สารวัตร-รอง ผบก. ที่เฝ้ารอกันข้ามปี

มาตรา 44 ปลดล็อก “ผ่าทางตัน” ได้อย่างชะงักงัน

ทั้งนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีคำสั่งที่ 238/2559 ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งตำรวจระดับสารวัตร-รอง ผบก.ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ ผบ.ตร.กำหนดเป็นการเฉพาะไปพลางก่อน

คณะกรรมการทั้งหมดประกอบด้วย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.เป็นประธาน พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. เป็นรองประธาน ส่วนกรรมการ มี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.ก.ตร. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผบช.สกพ. พล.ต.ต.ณัฐพล แสวงกิจ ผบก.ทพ. พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม ผบก.ภ.จ.สมุทรสาคร พ.ต.อ.อภิสัณห์ หว้าจีน ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. คือ พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม ผกก. พ.ต.ท.ประสิทธิ์ พูนแสงศิริ รอง ผกก. พ.ต.ท.สุรศักดิ์ ยุรชาติ รอง ผกก. และ พ.ต.ต.ปิยะวัฒน์ ทองอุทัย สว.

ให้อำนาจหน้าที่พิจารณาบัญชีข้อมูลการแต่งตั้งที่หน่วยต่างๆเสนอว่า เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

คณะกรรมการยังสามารถเสนอแนะรายชื่อนอกเหนือจากหน่วยเสนอข้อมูลแต่งตั้งได้ความเหมาะสม หากพิจารณาเห็นว่า ตำรวจผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสม

ได้รับการแต่งตั้งแล้วเกิดประโยชน์ต่อทางราชการยิ่งขึ้น

การแต่งตั้งตำรวจเที่ยวนี้ ผบ.ตร.ยังมีหนังสือกำชับให้ทุกหน่วยสดับตรับฟังข้อมูลต่างๆจากประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงที่ได้ให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

ถ้าตรวจสอบข้อมูลแล้วเห็นว่า ถูกต้องเป็นความจริง ทั้งในส่วนที่เป็นการ “ยกย่องชมเชย” หรือ พฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง “ความมั่นคง” ให้นำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำบัญชีแต่งตั้งด้วย

คำสั่งที่ทยอยออกมาเห็นหน้าค่าตา คงรู้กันแล้วว่า เข้าสเปก “กฎเหล็ก” มากน้อยเพียงใด.

สหบาท

2 พ.ค. 2559 08:33 2 พ.ค. 2559 08:33 ไทยรัฐ