ข่าว

วิดีโอ

จัดระเบียบต่างด้าวขายผัก-ผลไม้ในตลาด

ต้องมีใบอนุญาตทำงานและเข้าระบบภาษี

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหากรณีมีคนต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีน และเวียดนามเข้ามาทำธุรกิจค้าขายผัก และผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล สาลี่ องุ่น ผักเมืองหนาวชนิดต่างๆ ในตลาดค้าส่งผัก ผลไม้ในไทย ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่นำเข้าจากจีน และเวียดนาม ผ่านด่านเชียงของ จ.เชียงรายมากที่สุด รองลงมาคือ เส้นทาง R 3 A ผ่าน จ.นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการของไทยเป็นอย่างมาก

สำหรับการนำเข้าผัก และผลไม้จากจีนจำนวนมากๆ นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทยและจีน ที่กำหนดให้สินค้าเหล่านี้ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าในไทย เพียงแต่เมื่อถึงด่านตรวจก่อนเข้าไทย ต้องผ่านการตรวจสอบก่อน ในเบื้องต้นคงต้องลงไปดูก่อนว่าเข้ามาแบบถูกกฎหมายหรือไม่ หากเข้ามาทำธุรกิจไซโล หรือห้องเย็น ต้องขออนุญาตจากกรมการค้าภายใน และจะต้องขอวีซ่าเข้ามาแบบถูกต้อง รวมทั้งเมื่อมีรายได้ต้องเสียภาษีด้วย คิดว่ามาตรการที่น่าจะนำมาใช้บริหารจัดการเบื้องต้น คงจะให้ผู้นำเข้าสินค้าต่างชาติขึ้นทะเบียนและแจ้งรายละเอียดว่านำเข้าสินค้ามาขายให้ใคร.

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหากรณีมีคนต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีน และเวียดนามเข้ามาทำธุรกิจค้าขายผัก และผลไม้ 2 พ.ค. 2559 02:30 2 พ.ค. 2559 02:30 ไทยรัฐ