ข่าว

วิดีโอ

เร่งร่างแผนปฏิรูปกิจการพุทธ

นายชยพล พงษ์สีดา รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะเลขานุการคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6 ด้าน คือ การปกครอง ศาสนศึกษา การเผยแผ่ สาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกที่วัดพิชยญาติการาม กทม. โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละชุดไปจัดทำร่างยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาของแต่ละชุดให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อสรุปเป็นภาพรวมยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาภายในเดือน มิ.ย.นี้ หากคณะอนุกรรมการชุดใดมีโครงการที่จะดำเนินการให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโดยใช้งบกลางที่มีอยู่กว่า 3.2 หมื่นล้านบาทได้ ก็ให้เสนอต่อ พศ.ภายในเดือน พ.ค.นี้ เพื่อเสนอของบฯรัฐบาลต่อไป.

นายชยพล พงษ์สีดา รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะเลขานุการคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6 ด้าน คือ การปกครอง ศาสนศึกษา การเผยแผ่ สาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ 2 พ.ค. 2559 02:18 2 พ.ค. 2559 02:18 ไทยรัฐ