วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยมหาวิทยาลัยไทย 111 แห่งเปิด-ปิดแบบสากล

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาของไทยในสังกัดและในกำกับรัฐ จำนวน 155 แห่ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พบว่า ปีการศึกษา 2558 มีสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ข้อมูลจำนวน 131 แห่ง มีมหาวิทยาลัย 111 แห่งได้ปรับการเปิด-ปิดภาคเรียนให้มีความเป็นสากล และมีเพียง 20 แห่ง ที่เปิด-ปิดภาคเรียนเหมือนเดิม

“สกอ.ตั้งข้อสังเกตถึงผลการวิจัยของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนส่งผลกระทบต่อการศึกษาในประเด็นต่างๆ พบว่า การเกณฑ์ทหารช่วงเดือน เม.ย.ของทุกปี ซึ่งอยู่ระหว่างภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาที่ต้องเกณฑ์ทหารสามารถขอผ่อนผันได้ตามกฎหมาย ส่วนจำนวนวันหยุดราชการระหว่างภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษาอาเซียนจะมากกว่าจำนวนวันหยุดราชการในปฏิทินการศึกษาเดิม 7 วัน ขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีสภาพอากาศร้อนเช่นเดียวกับประเทศไทยมีภาคเรียนระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย.ก็สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” น.ส.อาภรณ์กล่าวและว่า การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนหรือตามสากลเป็นข้อตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยต่างๆ หากเกิดปัญหา มหาวิทยาลัยก็ต้องหารือกันเองเพื่อแก้ไข เพื่อให้งานต่างๆสามารถเดินหน้าต่อไปได้.

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาของไทยในสังกัดและในกำกับรัฐ จำนวน 155 แห่ง 2 พ.ค. 2559 02:11 2 พ.ค. 2559 02:14 ไทยรัฐ