วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แด่พระเจ้าแผ่นดิน

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 พ.ค. พสกนิกรจากทั่วประเทศ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกับลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้น พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับคนไทยตลอดไป อาทิ ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.นครราชสีมา โรงเรียนมัญจาศึกษาและนักเรียนชุมชนเรียนรู้บูรณาการ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น คณะ นศ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายชวลิต พินสุวรรณ อิหม่ามมัสยิดสุลต่านสุลัยมานชาห์ และกลุ่มแม่บ้าน อ.สิงหนคร จ.สงขลา ดร.จิระพงศ์ พิพัฒนภิวงศ์ ผู้บริหารศูนย์การค้าเมกา บางนา พร้อมนายราดิม เดวิด ผู้บริการอิเกียแถบภาคพื้นยุโรป ครอบครัวฟ้าคะนองและครอบครัวสุวิชาเชิดชู จ.ขอนแก่น ครอบครัว น.ส.ปณิฐาณ์ อัครมหาฐีร จ.ชลบุรี เป็นต้น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 พ.ค. พสกนิกรจากทั่วประเทศ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนอย่างหาที่สุดมิได้ 2 พ.ค. 2559 01:43 2 พ.ค. 2559 01:43 ไทยรัฐ