ข่าว

วิดีโอ

แพลน-บีชี้แจง

โดย โจโจ้

ตามที่บริษัทแพลน-บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ “คอลัมน์เรียงหน้าชน” ได้เขียนเสนอความคิดเห็นไปนั้น ล่าสุด ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแพลน-บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือชี้แจงเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนว่าเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท พรีเมียร์ ลีก (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ (Official Agency) อย่างเปิดเผย ในช่องทางสื่อต่างๆและให้ผู้สนใจนำเสนอแผนงานยื่นให้สมาคมฯ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงานที่เหมาะสม

เมื่อครบกำหนด สมาคมฯได้มีการแถลงว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอรวมทั้งสิ้น 3 ราย คือ 1.บริษัทเด้นท์ สุมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท อิน–เด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท แพลน-บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่างมีประสบการณ์จัดกิจกรรม วางแผน การขายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก มิได้มีบริษัทแพลน-บีฯ เพียงบริษัทเดียว

จากนั้นคณะกรรมการสมาคมฯ และบริษัท พรีเมียร์ ลีกฯ ได้พิจารณาแผนงานและข้อเสนอของผู้ยื่นทั้ง 3 ราย และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทแพลน-บีฯ เป็นผู้แทนบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมฯ และบริษัทพรีเมียร์ ลีกฯ เนื่องจากให้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นขั้นตอนการประมูลงานทั่วไป ที่ผู้จัดประมูลย่อมคัดเลือกผู้ที่เสนอประโยชน์สูงสุดและสามารถทำงานได้ตามนโยบาย.

โจโจ้

2 พ.ค. 2559 01:02 2 พ.ค. 2559 01:02 ไทยรัฐ