ข่าว

วิดีโอ

'อุดม' เชื่อกฎเหล็ก กกต.ช่วยลดวิชามาร

กรธ.เตรียมสรุปแผนพีอาร์ร่าง รธน.สัปดาห์นี้ ชี้กฎเหล็ก กกต. มีส่วนช่วยลดวิชามาร ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.59 นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงแผนงานประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญว่า ส่วนตัวเข้าใจว่าแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญน่าจะมีความชัดเจนว่าจะเป็นในรูปแบบใดในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกันนอกจากแผนการประชาสัมพันธ์แล้ว กรธ.ก็จะมีการจัดทำเอกสารข้อมูลที่จะนำไปใช้ประกอบการอบรมของวิทยากรและการเผยแพร่ต่อสาธารณะว่าจะเน้นประเด็นใด ควรมีรายละเอียดที่จะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญได้มากขึ้นอย่างไรบ้าง

นายอุดม กล่าวต่อว่า ส่วนการที่ กกต.ออกประกาศ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ ทำได้ 6 ข้อ ทำไม่ได้ 8 ข้อนั้น เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยให้วิชามารต่างๆ ลดน้อยลง และทำให้การทำงานของ กรธ.ง่ายขึ้น เพราะสิ่งที่ กรธ.พบเจอมันไม่ใช่ปัญหาความไม่เข้าใจ แต่เป็นปัญหากลุ่มต่อต้านมากกว่า คือเมื่อไม่เข้าใจ กรธ.ก็มีหน้าที่อธิบายและทำให้เกิดความเข้าใจ เมื่อกลุ่มเขาไม่ชอบการใช้อำนาจที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วม ก็เลยคิดหาวิธีว่าจะมีจุดใดที่แสดงคัดค้านได้บ้าง เมื่อถามว่า การแสดงสัญลักษณ์และท่าทีของกลุ่มต่างๆ นั้น จะมีผลต่อการลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายอุดม กล่าวว่า กรณีนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่จะดูแลความเรียบร้อย พิจารณาความเหมาะสมว่าสิ่งใดทำได้ หรือไม่ได้ อีกทั้ง กรธ.ไม่ได้อยู่ในฐานะของคนที่จะไปบังคับใช้กฎหมายโดยตรง ตรงกันข้ามเรากลับต้องพิจารณาว่าตัว กรธ.เองหรือคนที่มาช่วยงาน กรธ.ทำเกินไปกว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้.

กรธ.เตรียมสรุปแผนพีอาร์ร่าง รธน.สัปดาห์นี้ ชี้กฎเหล็ก กกต. มีส่วนช่วยลดวิชามาร ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น 1 พ.ค. 2559 19:34 2 พ.ค. 2559 04:18 ไทยรัฐ