ข่าว

วิดีโอ

เรือดเกลียดสีเขียวเหลืองชอบดำแดง

นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าถึงนิสัยสันดานของเรือดที่กัดกินเลือดมนุษย์ พบว่าพวกแมลงที่รบกวนความสุขของมนุษย์เหล่านี้ ชอบสีแดงและดำแต่เกลียดสีเหลืองกับเขียว หากนำความรู้ไปใช้ในการล่อและกำจัดมันก็จะดี แต่ยังไม่อาจบอกได้ว่าสีเหลืองจะสามารถกันไม่ให้มันมา ซุกซ่อนตัวอยู่บนที่นอนของเราได้

พวกมันมีตัวเล็กจิ๋วและชอบมาเกลือกกลิ้ง อยู่ใกล้กับอาหารมื้อหน้าของมัน นั่นคือเลือดของเรา มันจะซ่อนอยู่ตรงตะเข็บ หรือตรงหัวต่อของโครงเตียง ชอบจะอยู่กับผ้าและไม้ มากกว่ากับพลาสติกและโลหะ

ดร. คอร์เลียน แมคเนียน ได้พยายามที่จะรู้นิสัยของมันว่า รักและเกลียดสีไหน ได้ใช้การทดลองหลายชนิด พอได้เค้าว่า พวกมันมักจะชอบหลบอยู่ใกล้เคียงกับสีของตัวมัน นั่นคือสีดำและแดง แต่เกลียดสีเหลืองกับเขียว หรือสีที่ให้ความสว่างทำให้พบเห็นตัวมันได้ง่าย.

นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าถึงนิสัยสันดานของเรือดที่กัดกินเลือดมนุษย์ พบว่าพวกแมลงที่รบกวนความสุขของมนุษย์เหล่านี้ ชอบสีแดงและดำแต่เกลียดสีเหลืองกับเขียว หากนำความรู้ไปใช้ในการล่อและกำจัดมันก็จะดี แต่ยังไม่อาจบอกได้ว่าสีเหลือง 1 พ.ค. 2559 17:26 1 พ.ค. 2559 17:26 ไทยรัฐ