วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สารไฮโดรเจล ใช้ "ปะผุ" เน้ือตัว

แม้ว่าร่างกายมนุษย์จะได้รับยกย่องว่า มีความมหัศจรรย์แต่ก็ไม่ถึงกับสมบูรณ์เสียเลย อาจจะมีส่วนบกพร่องแตกหักและเจ็บป่วยมากหรือน้อย โดยไม่บอกล่วงหน้าได้ ซึ่งทำให้มีผู้เห็นว่า หากเรา ค้นหาวัสดุใหม่อย่างไฮโดรเจล ที่เข้าได้กับเนื้อเยื่อ ก็จะนำวัสดุเป็นโครงสร้าง ของเนื้อเยื่อที่กำลังเจริญเติบโต และใช้แทนกระดูกอ่อนได้ คุณสมบัติต่างๆของไฮโดรเจล ปัจจุบันนี้ จึงนำไปใช้ประโยชน์ทางหลายด้าน อย่างเช่นรักษาบาดแผล สร้างเส้นเลือดใหม่ ผลิตยาและทำคอนแทกเลนส์ เป็นต้น จนอาจจะเรียกได้ว่ายุคของการประดิษฐ์อุปกรณ์ เข้าไปช่วยทำงานในร่างกาย เป็นมนุษย์ที่มีอวัยวะบางส่วนถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกกันว่า ไซเบิร์กนั้น กำลังจะมาถึงแล้ว.

แม้ว่าร่างกายมนุษย์จะได้รับยกย่องว่า มีความมหัศจรรย์แต่ก็ไม่ถึงกับสมบูรณ์เสียเลย อาจจะมีส่วนบกพร่องแตกหักและเจ็บป่วยมากหรือน้อย โดยไม่บอกล่วงหน้าได้ ซึ่งทำให้มีผู้เห็นว่า หากเรา ค้นหาวัสดุใหม่อย่างไฮโดรเจล ที่เข้าได้กับเนื้อ 1 พ.ค. 2559 17:26 1 พ.ค. 2559 17:26 ไทยรัฐ