ข่าว

วิดีโอ

มีอำนาจแต่ไม่ทำ

เคยเขียนนโยบายจัดระเบียบร้านเหล้ารอบสถานศึกษาทั่วประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้รับเสียงสนับสนุนและมีคนเห็นด้วยกับนโยบายนี้เป็นอย่างมาก

มีการเสนอให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม พิจารณากฎหมายเรื่องเสียงดังและเรื่องการขอเปิดและต่อใบอนุญาตเปิดร้านเหล้าให้เข้มงวดไปอีก

จัดระเบียบร้านเหล้าข้างโรงเรียน

มีจดหมายของ สำนักงานเลขานุการ ศอ.กต. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ชี้แจงว่า คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 ข้อ 5 กำหนดให้สถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงสถานบริการหรือสถานประกอบการ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานตำรวจ และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง

สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญทางเสียงนั้นให้แล้วเสร็จภายในเวลา 30 วัน หากครบกำหนด ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ผู้มีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาต สั่งปิดและห้ามมิให้เปิดสถานบริการเป็นเวลา 5 ปี

ข้อ 4 ได้กำหนดไว้ว่า กรณีที่สถานบริการอยู่ระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดร้าน สั่งมิให้มีการต่อใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปี หากร้านตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ผู้มีอำนาจสั่งปิดร้านและห้ามมิให้เปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการถาวร

หากสถานบริการหรือสถานประกอบการได้รับใบอนุญาตขายสุราให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และถ้าเป็นสถานบริการตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักใกล้เคียงสถานศึกษาให้ เจ้าพนักงานสรรพสามิตเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราเป็นการถาวร

กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลยให้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการหรือใบอนุญาตขายสุราที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตสถานบริการหรือใบอนุญาตขายสุรา ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครองกับเจ้าหน้าที่อย่างเฉียบขาด

เล่นงานเจ้าหน้าที่ได้เลย

เป็นนโยบายที่เข้มแข็งของรัฐบาล คสช. เพื่อพี่น้องประชาชน ถ้าทำได้จริง แต่เสียงสะท้อนในหลายพื้นที่มีสถานบริการติดสถานศึกษา ร้านอาหารเปิดเกินเวลา ส่งเสียงดัง คนส่วนใหญ่เห็นว่า มีกฎหมายเอาผิด ยกเลิก สั่งปิดได้ แต่ทำไมยังปล่อยให้ทำผิดกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่ช่วยแก้ปัญหาเด็กเยาวชนหรือสังคม

แล้ว คสช.จะออกคำสั่งมาทำไม.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th

1 พ.ค. 2559 14:57 1 พ.ค. 2559 14:57 ไทยรัฐ