ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  แก้ระบบอุปถัมภ์

  ซี.122 พ.ค. 2559 05:01 น.
  SHARE

  วันนี้มีการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ที่สร้างผลเสียหายกับระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม” โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  จัดขึ้นที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ในเวลา 08.30-16.00 น. โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 150 คน

  เมื่อ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม กล่าวรายงานแล้ว

  นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เปิดการสัมมนา จากนั้น พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง บรรยายเรื่อง “ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย : วิเคราะห์ผลเสียสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม”

  แล้ววิพากษ์และอภิปรายร่วมกันใน 4 ประเด็น ดังนี้

  ประเด็นที่ 1 รูปแบบ ลักษณะ พฤติการณ์ของระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย

  ประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย

  ประเด็นที่ 3 ผลเสียด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และด้านบริการประชาชน ที่เกิดจากการใช้ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย

  ประเด็นที่ 4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

  ช่วงนี้ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ นายสีมา สีมานันท์ กรรมาธิการวิสามัญและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ รวม 3 คนจะช่วยกันดำเนินการบนเวทีเพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างหลากหลาย

  ว่ากันถึงประเด็นที่ 1 รูปแบบ ลักษณะ พฤติการณ์ของระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นในระบบราชการไทยเสียก่อนเท่าที่คณะกรรมาธิการศึกษามาพบว่าเงื่อนไขทางความคิดของข้าราชการไทยส่วนใหญ่ คือ ความสำนึกทางชนชั้น ซึ่งยังยึดโยงกับความเชื่อในเรื่อง “ผู้ใหญ่-ผู้น้อย” “การให้ความช่วยเหลือ-ความคุ้มครอง” “การฝากเนื้อฝากตัว” “การทดแทนบุญคุณ” “ข้าเก่าเต่าเลี้ยง” จึงเกิดระบบที่เรียกว่าเจ้านายเก่าลูกน้องเก่าที่ต่างอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือตอบแทนกัน เจ้านายเก่านั้นก็ย่อมต้องมีเจ้านายเก่าของตน อีกทอดหนึ่งที่จะต้องช่วยเหลือตอบแทน ทำให้เกิดพัวพันไปทั้งระบบราชการและทำให้ระบบอุปถัมภ์ยังเป็นที่แพร่หลายอยู่ในทุกวงราชการ

  การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายในระบบราชการไทยยังมีการช่วยเหลือและผลักดันให้บุคคลที่เป็นพรรคพวก ญาติสนิท มิตรสหายได้เข้ามาอยู่ในระบบราชการและมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความอาวุโส ความเหมาะสม และความเป็นธรรม นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมาเป็นความสัมพันธ์ ในเชิงผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวพัน ทั้งในรูปแบบของเงิน สิทธิด้านต่างๆ ในสังคม การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการ เป็นต้น

  วันพรุ่งนี้จะต่อด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ และข้าราชการประจำ ซึ่งยังอยู่ในขอบข่ายของประเด็นที่ 1.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มุมข้าราชการซี.12แก้ระบบอุปถัมภ์ระบบราชการไทยคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 15:07 น.