ข่าว

วิดีโอ

'สตูล' จัดกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์น้ำตกวังใต้หนาน

'สตูล' จัดกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์น้ำตกวังใต้หนาน ส่งเสริมท่องเที่ยวใน ต.ปาล์มพัฒนา ทั้งถ้ำภูผาเพชร น้ำตกวังใต้หนาน ใช้กิจกรรมปั่นจักรยาน หวังให้ผู้เข้าร่วมงานจากหลายพื้นที่ เป็นกระบอกเสียงเผยแพร่ความสวยงาม  

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 59 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์น้ำตกวังใต้หนาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 59 โดยมีการปล่อยขบวนรถจักรยานเสือภูเขาที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คัน ที่บริเวณถ้ำภูผาเพชร เพื่อปั่นไปยังน้ำตกวังใต้หนาน เป็นระยะทางไป-กลับประมาณ 12 กม.

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ต.ปาล์มพัฒนา ทั้งถ้ำภูผาเพชร น้ำตกวังใต้หนาน โดยใช้กิจกรรมปั่นจักรยาน และให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมซึ่งมาจากหลายพื้นที่ได้เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นที่รู้จัก กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวได้ศึกษาธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ใน ต.ปาล์มพัฒนา

โดยเฉพาะค่ายคอมมิวนิสต์จากร่องรอยในอดีต สัมผัสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จากผืนป่าสองข้างทาง ชมและสัมผัสต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์พันธุ์ไม้และนกหายากนานาชนิด ไม้ดึกดำบรรพ์ต้นทองบึ้ง ต้นมหาสดัม และสัมผัสกับความสวยงามและผ่อนคลายกับน้ำตกวังใต้หนานที่สวยงาม และเตรียมผลักดันให้เป็นแหล่งอุทยานธรณีโลกต่อไป.

'สตูล' จัดกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์น้ำตกวังใต้หนาน ส่งเสริมท่องเที่ยวใน ต.ปาล์มพัฒนา ทั้งถ้ำภูผาเพชร น้ำตกวังใต้หนาน ใช้กิจกรรมปั่นจักรยาน หวังให้ผู้เข้าร่วมงานจากหลายพื้นที่ เป็นกระบอกเสียงเผยแพร่ความสวยงาม 1 พ.ค. 2559 13:30 2 พ.ค. 2559 04:41 ไทยรัฐ