ข่าว

วิดีโอ

อบรมวิทยากรประชารัฐต้นแบบ เชิญใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรธน.

อบรมวิทยากรประชารัฐต้นแบบ ชวน ปชช.ใช้สิทธิ์ลงคะแนนประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ให้ความรู้วิทยากร ครั้งนี้มีการบรรยายเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม 160 คน 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 พ.ค. พ.อ.กุญช์ภัสร์ หาญสมบูรณ์ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบมณฑลทหารบกที่ 17 เผยว่า ได้เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรประชารัฐต้นแบบ ระดับอำเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้หอประชุม อ.เมืองสุพรรณบุรี มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม 160 คน 

"ประเด็นสำคัญของการอบรม คือ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการให้ความรู้วิทยากร ครั้งนี้มีการบรรยายเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้มากที่สุด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อไป.

อบรมวิทยากรประชารัฐต้นแบบ ชวน ปชช.ใช้สิทธิ์ลงคะแนนประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ให้ความรู้วิทยากร ครั้งนี้มีการบรรยายเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม 160 คน 1 พ.ค. 2559 12:50 2 พ.ค. 2559 04:40 ไทยรัฐ