ข่าว

วิดีโอ

ซูเปอร์โพล เผยคนไทยได้ประโยชน์จาก 'พรรคการเมือง' น้อยมาก

"ซูเปอร์โพล" เผยคนไทยได้รับประโยชน์จาก "พรรคการเมือง" น้อย-ไม่ได้เลย แบ่งเป็น "เพื่อไทย 30.3 % เพศชายได้รับมากกว่าหญิง-ปชป. 18.8 % หญิงได้รับมากกว่าชาย"

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.59 นายนพดล  กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไรต่อประโยชน์ที่ได้รับจากพรรคการเมือง" โดยศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา มุกดาหาร ขอนแก่น อุดรธานี ปทุมธานี ลพบุรี นครปฐม ชลบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส จำนวนทั้งสิ้น 6,161 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย.ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากพรรคการเมืองต่างๆ ตลอดประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์น้อยถึงไม่ได้รับประโยชน์เลย โดยส่วนมากหรือร้อยละ 48.9 ระบุไม่เคยได้รับประโยชน์หรือได้น้อยมากจากพรรคเพื่อไทย ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.9 ระบุไม่เคยได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยมากจากพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ  82.3 ระบุพรรคอื่นๆ ในขณะที่ร้อยละ 30.3 ระบุได้รับประโยชน์มากจากพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 18.8 จากพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 10.0 จากพรรคอื่นๆ เมื่อเจาะลึกลงไปที่พรรคเพื่อไทยจำแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มผู้ชายระบุได้รับประโยชน์จากพรรคเพื่อไทยมากกว่าหญิง 

ในขณะที่ตัวอย่างที่ได้รับประโยชน์จากพรรคประชาธิปัตย์มาก จะเป็นหญิง มากกว่าชาย และที่น่าสนใจ เมื่อจำแนกตามภูมิภาค พบว่า คนในภาคใต้ระบุได้ประโยชน์จากพรรคการเมือง ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าภูมิภาคอื่น โดยได้รับจากพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 35.8 และได้รับจากพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 46.5

"ซูเปอร์โพล" เผยคนไทยได้รับประโยชน์จาก "พรรคการเมือง" น้อย-ไม่ได้เลย แบ่งเป็น "เพื่อไทย 30.3 % เพศชายได้รับมากกว่าหญิง-ปชป. 18.8 % หญิงได้รับมากกว่าชาย" 1 พ.ค. 2559 11:52 1 พ.ค. 2559 12:11 ไทยรัฐ