วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิด้าโพล' เผย ปชช.เห็นด้วย 'คำถามพ่วง' ให้ ส.ว.โหวตนายกฯ

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจประชาชน ระบุส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจเรื่องประชามติ แต่เห็นด้วย "คำถามพ่วง" ให้ ส.ว.ร่วมโหวตนายกฯ ช่วงเปลี่ยนผ่าน

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ผลสำรวจครั้งที่ 1: การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-26 เม.ย.ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการตัดสินใจลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.20 ระบุยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ รองลงมา ร้อยละ 35.87 ระบุว่าไปลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 14.00 ระบุว่า ไปใช้สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน และร้อยละ 11.93 ระบุว่าไปลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

ส่วนการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอการให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี  มีสิทธิร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้นั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.20 ระบุว่า ไปลงมติเห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 29.40 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 26.27 ระบุว่า ไปลงมติไม่เห็นด้วย และร้อยละ 6.13 ระบุว่า ไปใช้สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจประชาชน ระบุส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจเรื่องประชามติ แต่เห็นด้วย "คำถามพ่วง" ให้ ส.ว.ร่วมโหวตนายกฯ ช่วงเปลี่ยนผ่าน 1 พ.ค. 2559 11:42 1 พ.ค. 2559 13:00 ไทยรัฐ