วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บทบาทองค์กรอิสระ

การทำหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญถูกเพ่งเล็งจากสังคมว่า บางกรณีของการวินิจฉัย นำไปสู่วิกฤติการเมืองที่ซ้ำซาก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคดีการเมือง ซึ่ง ป.ป.ช. มีหน้าที่ในการส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาไปยัง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่เนื่องจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นศาลเดียวเพราะฉะนั้น การพิพากษาคดีจึงไม่สามารถที่จะอุทธรณ์ ฎีกาได้ เมื่อเกิดปัญหาในทางสืบสวนสอบสวนหรือขอความเป็นธรรมทางคดีขึ้นมา จึงไม่มีทางออกในการที่จะคืนความเป็นธรรม นอก จากจะมีการถอนคดีออกจากการพิจารณาของศาลโดยผู้ฟ้องร้องก็คือ ป.ป.ช. ในขณะเดียวกันก็ยังมีข้อถกเถียงกันในข้อกฎหมายท้ายที่สุดแล้วจะเป็นดุลพินิจของศาลยุติธรรม ที่จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อไป

ตัวอย่างกรณีที่ ป.ป.ช. ส่งฟ้องคดี การสลายการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ 7 ต.ค.2551 และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหม่ที่มี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ เป็นประธาน ได้มีการร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งทางออกก็จะมีอยู่ทางเดียวในขณะนี้คือ การถอนคดีจากศาล เนื่องจากตามข้อร้องเรียนมีหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาที่มีจำนวนถึงประมาณ 16 ชุด ไม่ได้รับการพิจารณาประกอบการวินิจฉัยดังกล่าว

นอกจากนี้ การที่ ป.ป.ช.ชุดเดิมมีความเห็นส่งให้อัยการสูงสุดดำเนินคดี แต่อัยการสูงสุดเห็นว่าหลักฐานยังไม่พอเพียง มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างอัยการสูงสุดกับ ป.ป.ช. ในที่สุดแล้วอัยการสูงสุดมีความเห็นตามเดิมคือหลักฐานยังไม่พร้อมที่จะส่งฟ้อง และยังมีกรรมการ ป.ป.ช.เสียงข้างน้อยเห็นว่าการกระทำของจำเลยทั้ง 4 ไม่มีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

ทั้งนี้ มีจำเลยบางคนได้ถูกคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งโดยอ้างคำวินิจฉัยของ ป.ป.ช.ซึ่งไม่เป็นธรรม จึงร้องขอความเป็นธรรมจาก ศาลปกครองกลาง จนในที่สุด ศาลปกครองได้มีคำสั่งให้คืนตำแหน่งให้กับผู้ถูกกล่าวหา ก็แสดงว่าการกระทำดังกล่าวไม่เป็นความผิด และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว

ต่อมาเมื่อมีการยึดอำนาจก็ได้มี คำสั่ง คสช.ให้ยกโทษออกจากราชการของผู้ถูกกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง แต่ ป.ป.ช. ก็ได้ตัดสินใจยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยตัวเองในที่สุด

จึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 4 คน ทำหนังสือร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช.เพื่อขอความเป็นธรรมกับกรณีที่เกิดขึ้น และ ป.ป.ช.เองก็ได้มีการวินิจฉัยไม่ส่งฟ้องคดีการสลายการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี 2553 ด้วยแล้ว จึงมีเหตุที่จะต้องนำกรณีนี้มาทบทวนเพื่อให้ความเป็นธรรมและเป็นมาตรฐานในการทำงานขององค์กรอิสระต่อไป

ที่ต้องโปร่งใสและเที่ยงธรรม.

หมัดเหล็ก

mudlek@hotmail.com

1 พ.ค. 2559 11:39 1 พ.ค. 2559 11:39 ไทยรัฐ