ข่าว

วิดีโอ

ประมงเมืองนครศรีธรรมราช จัดทำเขตอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง

ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จับมือกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำประมงชายฝั่งแหลมตะลุมพุก ร่วมจัดทำเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนในการช่วยกันดูแลทรัพยากรในพื้นที่ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

 นายสุชาติ เตชนราวงศ์ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 5 จังหวัดสงขลา และกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำประมงชายฝั่งแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ปีงบประมาณ 2559 โดยส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งบริเวณชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎกติกา ข้อตกลง

"ทั้งนี้กำหนดแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง โดยการจัดทำซั้งเชือก ธงแสดงแนวเขต เพื่อจัดวางในการแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนในการช่วยกันดูแลทรัพยากรในพื้นที่ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช" นายสุชาติ กล่าวว่า 

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการจัดวางแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ในพื้นที่เดิม และได้มีการขอเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่อนุรักษ์เดิมยาว 3.5 กิโลเมตร กว้าง 1.50 กิโลเมตร เป็นขนาดพื้นที่ยาว 4,500 เมตร กว้าง 1,000 เมตร บริเวณบ้านแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ 2,3 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น.

ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จับมือกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำประมงชายฝั่งแหลมตะลุมพุก ร่วมจัดทำเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนในการช่วยกันดูแลทรัพยากรในพื้นที่ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 พ.ค. 2559 10:59 2 พ.ค. 2559 21:48 ไทยรัฐ