วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระขอฝน

คุณแหม่ม เพ็ชรากรณ์ ผู้ใหญ่ในโรงพิมพ์ มีปกติวิสัยชอบไปไหว้พระ ทำบุญ ทำบุญมากๆสั่งสมไว้ก็กลายเป็นบารมี วันหนึ่งตั้งใจไปไหว้พระพุทธชินสีห์ วัดบวรฯ แต่โบสถ์ปิด เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทักถามสักคำ...เป็นใคร

คงเห็นสีหน้าแววตาศรัทธาจริง ก็เปิดประตูโบสถ์ให้เฉยเลย

พระสำคัญในวัดใหญ่ มักเปิดเป็นเวลา อย่างโบสถ์วัดบวรฯ ผมเคยไปตอนเช้า ดีใจก็เข้าไปกราบ เห็นท่านงดงามไล่เลี่ยพระพุทธชินราช ที่อยู่ไกลถึงพิษณุโลก ก็นั่งดูเพลิน จนอิ่มตาอิ่มใจ

ไม่ทันไร ก็มีพระมาออกปากไล่ เพราะเป็นเวลาพระทั้งวัดท่านจะทำวัตรเช้า

นี่กระมัง โบราณท่านจึงว่า แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แต่บุญวาสนาแข่งไม่ได้

ตอนสงกรานต์ ก็ไม่กี่วันที่ผ่านมา คุณแหม่มไปไหว้พระวัดราชบพิธ

ฟังมัคคุเทศก์บรรยาย ไม่แน่ใจเรื่องพระนิรันตราย องค์หนึ่งในโบสถ์ ก็ให้คุณอ๋อย เลขาฯโทร.มาถาม

หลายเรื่องผมรู้งูๆปลาๆ ตอบได้บ้างไม่ได้บ้าง เหตุเพราะเรื่องที่ผมออกท่ารู้นั้น ผมเปิดจากหนังสือมาเขียน เขียนแล้วก็มักลืม

บ่ายวันศุกร์ที่แล้ว...อยู่ในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตรงหัว จึงร้อนมาก บังเอิญฝนก็ทำท่าจะตกลงมา แต่ก็แค่เป็นละอองฟองฝอยหน่อยเดียวแล้วก็หายไป

สมัยโบราณ ชาวบ้านมีหลายวิธีขอฝน ปั้นเมฆ แห่นางแมว แห่กันแล้ว “ฝนก็เทลงมาๆ”

ในราชสำนัก สมัยรัชกาลที่ 1 โปรดให้สร้างพระ “คันธารราษฎร์” พระปางขอฝน ประกอบพระราชพิธีขอฝน พิธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ ตอนนี้อยู่ในวิหารเล็ก หน้าโบสถ์พระแก้ว

ในหนังสือพระพุทธรูปสำคัญ (สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ พิมพ์ พ.ศ.2545) องค์ที่ 114 พระแสน

อย่าผลีผลาม เดี๋ยวจะไปผิดวัด พระแสนมีสององค์ องค์แรกพระแสนเมืองเชียงแตง อยู่ที่โบสถ์วัดหงส์ คลองบางกอกใหญ่ องค์ที่สอง พระแสน (เหมือนกัน) เมืองมหาไชย ตอนนี้ท่านอยู่ในพระวิหาร วัดปทุมวนาราม

พระแสน องค์นี้ศิลปะล้านช้าง ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ วัสดุสำริดปิดทอง หน้าตักกว้าง 22.5 นิ้ว สูง 34 นิ้ว

ในรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างพระอารามใหม่ขึ้นหลายแห่ง เช่น วัดปทุมวนาราม โปรดให้สืบหาพระพุทธรูปโบราณ ซึ่งก็ได้จากล้านช้างหลายองค์

วัดปทุมวนาราม นับแต่ได้อัญเชิญพระเสริมมาแล้ว ก็มีดำริที่จะอัญเชิญพระใสมาเป็นองค์ที่สอง...ข้อความในชุมนุมพระบรมราชาธิบาย...ฯ ตอนหนึ่งว่า“ฉันจึ

งได้ให้นายเหม็นบุตรเจ้าอนุเวียงจันทน์ขึ้นไปเชิญพระใสลงมา แล้วเชิญพระแสนอยู่ในถ้ำเมืองมหาไชยลงมาด้วย ว่าพระนั้นศักดิ์สิทธิ์ ถ้าฝนไม่ตกเชิญออกมาตั้งกลางแจ้ง บูชาขอฝนได้ ฉันจึงได้เชิญไปไว้ที่วัดประทุมวัน ด้วยกัน”

พ.ศ.2407 เสนาบดีเข้าชื่อกันทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องที่ชายหญิงโจษขานว่า พระบาง และพระพุทธรูปที่มาจากล้านช้าง เป็นสาเหตุให้เกิดฝนแล้งในกรุงเทพมหานคร

เดือนมีนาคม พ.ศ.2408 จึงโปรดให้อัญเชิญพระบางกลับไปยังนครหลวงพระบางตามเดิม ส่วนพระแสนโปรดให้ประดิษฐานร่วมกับพระเสริมและพระใสที่วัดปทุมวนาราม

ปัจจุบัน มีการจัดปราสาทผึ้ง ดอกไม้ไฟ สักการบูชา ในเดือน 6 ของทุกปี

นี่ก็พอดี ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็จะตกพรำๆแล้ว ผมนึกถึงคุณแหม่ม ขึ้นมา จึงอยากแนะว่า ได้เวลาที่จะต้องไปไหว้ขอฝน...ก็พระแสน องค์ที่วัดปทุมวนาราม...องค์นี้แหละ

คุณแหม่มไปไหว้ มีคนชวนกันไปไหว้ท่านมากๆ พลังศรัทธาก็จะเกิดกุศลดลให้ฝนตก นอกจากทำให้หายร้อน ถ้ามากๆ ภาวะขาดน้ำจนชาวบ้านต้องแย่งน้ำกันใช้ ก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นภาวะน้ำท่วม เป็นปัญหาใหม่ให้รัฐบาลคุณสมชายแก้

พระแสน ขอฝนได้ พระบาง ทำให้ฝนแล้งได้...ไม่ว่าน้ำน้อยหรือน้ำมาก ต้องตั้งรับอย่างมีสติ โบราณว่า ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า มนุษย์ขี้เหม็นเคี่ยวเข็ญเทวดา เทวดาก็คือรัฐบาล...ไม่ว่าจะทำอะไร ถูกด่าสถานเดียว.

กิเลน ประลองเชิง

1 พ.ค. 2559 10:27 1 พ.ค. 2559 10:28 ไทยรัฐ