วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ปฐมนิเทศ นร. ทำความรู้จัก รับฟังคำชี้แนะ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 มีคณะครู ผู้ปกครอง เข้าร่วม ทำความรู้จักครูที่ปรึกษา พร้อมรับฟังคำชี้แนะต่างๆ

เวลา 09.00 น. วันที่ 1 พ.ค. 2559 นายสุนทร มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 มีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม ที่อาคารอเนกประสงค์ 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

นายสุนทร มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบปกติ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพณิชยกรรม โดยปีการศึกษา 2559 ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครองประจำปี

"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ได้รับทราบกฎระเบียบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้พบทำความรู้จักครูที่ปรึกษา พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แนะต่างๆ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 มีจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 150 คน และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 71 คน รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 221 คน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้สู่อนาคตต่อไป".

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 มีคณะครู ผู้ปกครอง เข้าร่วม ทำความรู้จักครูที่ปรึกษา พร้อมรับฟังคำชี้แนะต่างๆ 1 พ.ค. 2559 09:57 2 พ.ค. 2559 04:25 ไทยรัฐ