ข่าว

วิดีโอ

ชุดแรก 133 นาย โผรองผบก.-สว. ศพฐ.กับรพ.ตร.

ลงตัวโผตำรวจ “รอง ผบก.-สว.” ทยอย ออกเป็นคำสั่งตามนโยบายหัวหน้า คสช. ให้อำนาจพิเศษมาตรา 44 ผบ.ตร. แต่งตั้งตำรวจให้เสร็จสิ้นในเดือน เม.ย. หลังติดปัญหาข้อกฎหมาย-ระเบียบ ปรับโยกย้ายตำรวจไม่ได้นานกว่า 6 เดือน ผบ.ตร.ยันทุกคำสั่งมีผลไม่เกินวันที่ 11 พ.ค. โผชุดแรกที่คลอดมา 2 หน่วย 133 ตำแหน่ง ศพฐ.ตร. และ รพ.ตร.

ผบ.ตร.นั่งประธานกลั่นกรองโผ รอง ผบก.-สว.ชุดแรกฉลุย 133 ตำแหน่ง โดยเมื่อวันที่ 30 เม.ย. เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว.-รอง ผบก.โดยมี พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.ก.ตร. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผบช.สกพ. พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ ผบก.ทพ. เป็นกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบก.-สว.ให้เสร็จสิ้นตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.เพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้นในสิ้นเดือน เม.ย.หลังปล่อยให้ยืดเยื้อมานานเนื่องจากติดหลักเกณฑ์และระเบียบ ก.ตร.จำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษมาตรา 44 เข้ามาจัดทำบัญชีในภาพรวมทุกหน่วย

ก่อนประชุม พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวว่า ได้เรียกประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.-สว.ประจำปี 2558 หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.มอบหมายให้ ผบ.ตร.ใช้มาตรา 44 ในการแต่งตั้ง หลังจากที่มี ความล่าช้ามานานกว่า 6 เดือน โดยในวันนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้ง 4 หน่วยแรก ได้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลาง จำนวน 150 ตำแหน่ง ที่เป็นตำแหน่งขึ้นตามลำดับอาวุโส คาดว่าจะลงนามคำสั่งได้ในวันนี้ ส่วนตำแหน่งของหน่วยอื่นๆจะมีการพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมที่จะมีขึ้นอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 2 และ 4 พ.ค.จากนั้นจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้งหมดสามารถประกาศตำแหน่งที่มีการแต่งตั้งได้ครบทั้งหมด คาดว่าจะมีผลไม่เกินวันที่ 11 พ.ค.นี้

ภายหลังใช้เวลาประชุม 2 ชั่วโมง พล.ต.อ.พงศพัศ กล่าวว่า ผบ.ตร. เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง สว.-รอง ผบก. โดยมีการประชุมพิจารณา 4 หน่วย ได้แก่ กองบัญชาการศึกษา โรงพยาบาลตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลาง จำนวน 153 ตำแหน่ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งที่เลื่อนไหลไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการตามมาตรา 44 ที่กำหนดเป็นการเฉพาะคราวสำหรับการแต่งตั้งครั้งนี้ รายชื่อที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจะมีการสรุปเสนอ ผบ.ตร.ออกเป็นคำสั่งภายในวันนี้

ช่วงเย็นวันนี้ ผบ.ตร.ได้ลงนามและแจกจ่ายคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.-สว. ในสังกัด ศพฐ.ตร. จำนวน 30 ตำแหน่ง และ รพ.ตร. 103 ตำแหน่ง รวม 133 ตำแหน่ง ในส่วนคำสั่ง ศพฐ.ตร. ได้แก่ พ.ต.ท.ขวัญใจ คำยศ นวท. (สบ2) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 เป็น นวท. (สบ3) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 พ.ต.อ.จีรศักดิ์ ผู้ปลื้ม นวท. (สบ2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก.เป็น นวท. (สบ3) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก. พ.ต.ท.มานิตย์ ปานทอง นวท. (สบ2) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปัตตานี เป็น นวท. (สบ3) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปัตตานี พ.ต.ท.วรากุล กาญจนกัญโห นวท. (สบ2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.4 เป็น นวท. (สบ3) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.4 พ.ต.ท.หญิง ณัฐนันท์ ชาติรักวงศ์ นวท. (สบ2) กลุ่มงานลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.7 เป็น นวท. (สบ3) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.7 พ.ต.ท.หญิง นริศรา สุวรรณโภชน์ นวท. (สบ2) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.1 เป็น นวท. (สบ3) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.1 พ.ต.ท.หญิง พิมพ์อร บัวจำรัส นวท. (สบ2) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน พฐก. เป็น นวท. (สบ3) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน พฐก.

พ.ต.ท.หญิง ออมสิน เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์ นวท. (สบ 2) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ พฐก. เป็น นวท. (สบ 3) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ พฐก. ร.ต.อ.จิรพงค์ เจียดคง นวท. (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น นวท. (สบ 2) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร.ต.อ.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ นวท. (สบ 1) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ พฐก. เป็น นวท. (สบ 2) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ พฐก. ร.ต.อ.พิธนธานี บัวทอง นวท. (สบ 1) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ พฐก.2 เป็น นวท. (สบ 2) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ พฐก.2 ร.ต.อ.ยศพล ทองนุ่ม นวท. (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร เป็น นวท. (สบ 2) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร ร.ต.อ.พูลทรัพย์ เสร็จสิ้น นวท. (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระแก้ว เป็น นวท. (สบ 2) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระแก้ว ร.ต.อ.อนุพล พรมปิก นวท. (สบ.1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น นวท. (สบ 2) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร.ต.อ.อติชาติ ปฐมพรชัยศิริ นวท. (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ เป็น นวท. (สบ 2) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ ร.ต.อ.หญิง ฐิติมา ปานมณี นวท. (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสาคร เป็น นวท. (สบ2) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.อ.หญิง กฤตยา เกตุสุวรรณ นวท. (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น นวท. (สบ 2) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสงคราม ร.ต.อ.หญิง มาลินี จิตรีเนื่อง นวท. (สบ 1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรี เป็น นวท. (สบ 2) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรี

คำสั่งในสังกัด รพ.ตร. ได้แก่ พ.ต.อ.แดน สุวรรณรุจิ นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. เป็นนายแพทย์ (สบ 5)กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร พ.ต.อ.สุรพล จงพาณิชย์กุลธร นายแพทย์ (สบ 5) รพ.ตร. เป็นนายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร. พ.ต.อ.อนันต์ สุวรรณเทวะคุปต์ นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร.เป็นนายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ต.อ.กิตติ ชีวะอิสระกุล นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานสูตินารีเวชกรรม เป็นนายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. พ.ต.อ.สุขสันต์ กอแพร่พงศ์ นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานสูตินารีเวชกรรม รพ.ตร. เป็นนายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานสูตินารีเวชกรรม รพ.ตร.พ.ต.อ.หญิง รวิวรรณ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงาน สูตินารีเวชกรรม เป็นนายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงาน สูตินารีเวชกรรม รพ.ตร. พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ ธนชัยวิวัฒน์ นายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานสูตินารีเวชกรรม เป็นนายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานสูตินารีเวชกรรม รพ.ตร. พ.ต.ท.เกริกกมล แย้มประยูร นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. เป็นนายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. พ.ต.ท.ขวัญชัย พิทักษ์อโนทัย นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.เป็นนายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

พ.ต.ท.จารุวัตร เวชศิลป์ นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.เป็นนายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.พ.ต.ท.จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. เป็นนายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. พ.ต.ท.จุมพฎ อุรุพงศา นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.เป็นนายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. พ.ต.ท.ธงชัย ธีระจรรยาภรณ์ นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.เป็นนายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. พ.ต.ท.นันทชัย กุศลศิลป์วุฒิ ทันตแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร.เป็นทันตแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตร. พ.ต.ท.นิเวศ สิงหวงษ์ นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. เป็นนายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร. พ.ต.ท.บัญชา ชีวะอิสระกุล นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.เป็นนายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร. พ.ต.ท.บันเจิด ฐิตาภิวัฒนกุล นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร เป็นนายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานผู้ป่วยนอก รพ.ตร. พ.ต.ท.ปิยพงษ์ สาครเย็น นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล นต.รพ.ตร.เป็นนายแพทย์ (สบ 4) กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล นต.รพ.ตร. พ.ต.ท.วีรภัต บุญธรรมติระวุฒิ นายแพทย์ (สบ 3) นย.รพ.ตร. เป็น นายแพทย์ (สบ 4) นย.รพ.ตร. พ.ต.ท.อดิศักดิ์ ติ๊บหน่อ นายแพทย์ (สบ 3) นย.รพ.ตร. เป็นนายแพทย์ (สบ 4) นย.รพ.ตร.

ลงตัวโผตำรวจ “รอง ผบก.-สว.” ทยอย ออกเป็นคำสั่งตามนโยบายหัวหน้า คสช. ให้อำนาจพิเศษมาตรา 44 ผบ.ตร. แต่งตั้งตำรวจให้เสร็จสิ้นในเดือน เม.ย. 1 พ.ค. 2559 00:02 1 พ.ค. 2559 00:07 ไทยรัฐ