ข่าว

วิดีโอ

กิจกรรมนอกตำรา 01/05/59

เที่ยวเขาดินวันแรงงาน ... สวนสัตว์ดุสิต ชวนน้องๆ และคุณพ่อคุณแม่เที่ยวชมสัตว์ชนิดต่างๆ พร้อมกิจกรรมรับวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค.นี้ โดยปีนี้สวนสัตว์ได้นำ “ไนอาล่า” ซึ่งเป็นสัตว์ป่าทุ่งหญ้าแอฟริกาจากสวนสัตว์นครราชสีมาจำนวน 2 ตัว เพศผู้ชื่อ เฟี้ยวฟ้าว เพศเมียชื่อ มะพร้าวแก้ว มาจัดแสดง โดยไนอาล่าเป็นแอนทีโลปขนาดกลาง ตัวผู้มีเขาเป็นเกลียว ส่วนตัวเมียมีขนาดเล็กกว่า ไม่มีเขา ชอบหลบซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้ในช่วงอากาศร้อนจัด พบมากทางแอฟริกาใต้ มาลาวี โมซัมบิก ซิมบับเว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวทีเยาวชน การแสดงแมวน้ำ และเล่นน้ำฟรีในสวนน้ำสันทนาการ สาธิตการให้อาหารยีราฟ หมี ฮิปโป เป็นต้น

ติว GAT/PAT ฟรี...สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท เสริมสุข จำกัด จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ GAT และ PAT สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 รุ่น เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยรุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 14 พ.ค. รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 15 พ.ค. ที่สถาบันภาษา ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารเปรมบุรฉัตร โรงเรียนที่สนใจร่วมโครงการสามารถส่งนักเรียนเข้าอบรมได้โรงเรียนละไม่เกิน 10 คน ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.culi.chula.ac.th และอีเมลใบตอบรับที่ประทับตราโรงเรียนและลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนเท่านั้น ภายในวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.นี้ ทาง kungking1976@hotmail.com และ srichan2509@gmail.com หรือโทรสาร 0-2218-6027 สอบถาม โทร. 08-6322-5360 หรือ 0-2218-6100 หรือ 0-2218-6027.

30 เม.ย. 2559 12:00 30 เม.ย. 2559 12:00 ไทยรัฐ