วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นัมเบอร์วัน KIDS 01/05/59

นัมเบอร์วันคิดส์ สัปดาห์นี้เป็นหนุ่มน้อยนักกิจกรรม น้องฟอร์ด...นายวิศรุต วาดเขียน ม.6 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในคณะเยาวชนไทยเข้าร่วม “โครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง–แม่โขง” ครั้งที่ 11 ซึ่งประเทศไทยโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนและสหพันธ์เยาวชนแห่งประเทศจีน (ACYF) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น น้องฟอร์ด ขยายความถึงโครงการมิตรภาพเยาวชนล้านช้าง-แม่โขงว่า

“เป็นเวทีที่ให้เยาวชนจากกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา และเวียดนาม ประเทศละ 11 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมแลก เปลี่ยนความรู้ทั้งด้านศิลป– วัฒนธรรม รวมถึงงานจิตอาสา ทำให้ได้รู้จักและสร้างเครือข่ายเพื่อนเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ซึ่งแม้แต่ละคนจะมาจากวัฒนธรรม ความคิด นิสัยที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีได้ โดยคนหนึ่งอาจจะขาดด้านใดด้านหนึ่ง อีกคนที่มีก็สามารถมาช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน และเชื่อมั่นว่าเยาวชนจะเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต”

นัมเบอร์วันคิดส์ บอกด้วยว่า “ที่ผ่านมาทำกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ เป็นตัวแทนเยาวชนไทยร่วมประชุมโครงการ Preparing Teachers for Global Citizenship Education ทั้งยังเป็นพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้กับรุ่นน้อง ผมคิดว่าการทำกิจกรรมทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย สร้างให้เรามีการเติบโตอย่างมีศักยภาพ ผมจึงขวนขวายหากิจกรรมเข้าร่วมอยู่ต่อเนื่อง และโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบด้านภาษา คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร ซึ่งขณะนี้สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และกำลังเรียนรู้ภาษาจีนอีกภาษา สำหรับอนาคต ผมอยากทำงานที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และขณะนี้กำลังมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อด้านนิติศาสตร์ ซึ่งคิดว่าเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญและครอบคลุมการทำงานในหลายมิติครับ”.

30 เม.ย. 2559 11:45 30 เม.ย. 2559 11:45 ไทยรัฐ