ข่าว

วิดีโอ

ไตรมาสแรกยังซึม

แบเบอร์ออกมาแล้ว ตัวเลขยอดขายรถในไทยทุกยี่ห้อช่วงไตรมาสแรกปีนี้ (ม.ค.–มี.ค. 2559)

เสี่ยวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ค่ายโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย ในฐานะผู้นำตลาดรถยนต์ในไทยอาสาเป็นผู้รายงานถึงยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทและทุกยี่ห้อช่วงไตรมาสแรกปีนี้ว่า

ตลาดรถยนต์รวม มีทั้งสิ้น 181,560 คัน ลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว

ยอดขายสูงสุด 3 ลำดับแรกของตลาดรถยนต์รวม คือ อันดับที่ 1 โตโยต้าขายได้ 50,513 คัน ลดลง 27.9% มีส่วนแบ่งตลาด 27.8%, อันดับที่ 2 อีซูซุ 36,413 คัน เพิ่มขึ้น 1.4% ส่วนแบ่งตลาด 20.1% และ อันดับที่ 3 ฮอนด้า 25,028 คัน ลดลง 14.9% ส่วนแบ่งตลาด 13.8%

โดยยอดขายตลาดรถยนต์รวมดังกล่าว ประกอบด้วยยอดขายจาก ตลาดรถยนต์นั่ง 57,973 คัน ลดลง 26.6% ยอดขายสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ 1. ฮอนด้า 17,106 คัน ลดลง 20.8%, 2.โตโยต้า 13,310 คัน ลดลง 57.6% และ 3. มาสด้า 7,018 คัน เพิ่มขึ้น 43.3%

และ ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ 123,587 คัน เพิ่มขึ้น 4.0% ยอดขายสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ 1. โตโยต้า 37,203 คัน ลดลง 3.7%, 2. อีซูซุ 36,413 คัน เพิ่มขึ้น 1.4% และ 3. มิตซูบิชิ 12,500 คัน เพิ่มขึ้น 53.3%

สำหรับ ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ มียอดขาย 99,313 คัน เพิ่มขึ้น 6.9% ยอดขายสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ 1. โตโยต้า 35,140 คัน ลดลง 1.7%, 2. อีซูซุ 33,249 คัน เพิ่มขึ้น 0.7% และ 3. มิตซูบิชิ 12,500 คัน เพิ่มขึ้น 53.3%

ในส่วนยอดขายรถยนต์เฉพาะประจำเดือน มี.ค. 2559 ปรากฏว่า ตลาดรถยนต์รวมมีปริมาณการขายทั้งสิ้น 72,646 คัน ลดลง 2.0%

ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 23,763 คัน ลดลง 21.2% รถเพื่อการพาณิชย์ 48,883 คัน เพิ่มขึ้น 11.2%

ด้านของรถกระบะขนาด 1 ตัน มียอดขาย 38,915 คัน เพิ่มขึ้น 16.5%

ค่ายโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยได้ตั้งข้อสังเกตถึงภาวะตลาดรถยนต์ในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ว่า

1. ตลาดรถยนต์เดือน มี.ค. มียอดขาย 72,646 คัน ลดลง 2.0% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 21.2% แต่ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เติบโตเพิ่มขึ้น 11.2% ซึ่งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา หากแต่ยังคงมีการใช้จ่ายที่ลดลงจากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง

2. ตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.) มียอดขาย 181,560 คัน ลดลง 8.2% โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 26.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.0% แต่เนื่องจากการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้กำลังซื้อยังคงจำกัด

และ 3. สำหรับตลาดรถยนต์ในเดือน เม.ย.นี้มีแนวโน้มทรงตัว ถึงแม้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐในการเร่งเบิกจ่ายและผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

แต่อย่างไรก็ตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวน รวมถึงภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ทำให้กำลังซื้อโดยรวมยังไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มที่

ส่งผลให้แนวโน้มตลาดรถยนต์โดยรวมในไทยประจำเดือน เม.ย.นี้ยังอยู่ในสภาวะทรงตัว!!!

อัลคาโปน
motorwars@thairath.co.th

30 เม.ย. 2559 10:18 30 เม.ย. 2559 10:18 ไทยรัฐ