ข่าว

วิดีโอ

โรคกระเพาะ ตอนที่ 2 อาการของโรค

ศุกร์สุขภาพประจำสัปดาห์นี้ขอนำท่านผู้ที่สนใจและติดตามสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้ทราบถึงอาการของโรคกระเพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันรักษาได้ทันท่วงที

อาการของโรคกระเพาะ

มีอาการปวดแสบ ปวดตื้อ จุกเสียด หรือจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่ อาการปวดเหล่านี้เป็นได้ทั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังรับประทานอาหารใหม่ๆ หรือขณะท้องว่าง เช่น เวลาหิวข้าว ตอนเช้ามืดหรือตอนดึกๆ ก็ปวดท้องได้เช่นกัน อาการปวดจะเป็นๆ หายๆ เป็นได้วันละหลายๆ ครั้ง หรือตามมื้ออาหาร และแต่ละครั้งที่ปวดจะกินเวลานาน ประมาณ 15-30 นาที โดยอาการปวดจะบรรเทาลงเมื่อรับประทานอาหาร ดื่มนม หรือรับประทานยาลดกรด

อาการแทรกซ้อน

โรคกระเพาะหากได้รับการรักษาและดูแลตนเองให้ถูกต้อง ส่วนมากก็จะมีโอกาสหาย แต่ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องจนมีอาการเรื้อรังอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต ดังต่อไปนี้

- เลือดออกในกระเพาะอาหาร โดยสังเกตได้จากมีการถ่ายอุจจาระสีดำ อาเจียนเป็นเลือด หรืออาเจียนมีลักษณะคล้ายผงกาแฟบดปนอยู่

- กระเพาะ-ลำไส้เป็นแผลทะลุ โดยจะมีอาการปวดท้องรุนแรงทันที ทันใด หน้าท้องแข็ง และกดเจ็บ

- กระเพาะ-ลำไส้ตีบตัน สังเกตได้จากอาการปวดท้อง รับประทาน อาหารได้น้อย อิ่มเร็ว และอาเจียนออกมาเป็นอาหารที่ไม่ย่อยหลังรับ ประทานอาหาร

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศุกร์สุขภาพประจำสัปดาห์นี้ขอนำท่านผู้ที่สนใจและติดตามสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้ทราบถึงอาการของโรคกระเพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันรักษาได้ทันท่วงที 26 เม.ย. 2559 15:04 5 พ.ค. 2559 14:40 ไทยรัฐ