ขรก.ดีเด่นวงการศึกษา

ข่าว

  ขรก.ดีเด่นวงการศึกษา

  ซี.12

   27 เม.ย. 2559 05:01 น.

   การยกย่องคนดีคนเก่งในวงราชการนั้นไม่มีคำว่าล่าช้าเพราะคุณงามความดีที่ปรากฏนั้นย่อมอยู่ยั้งยืนยงไปตลอด

   เหมือนกับผู้ได้รับเลือกเป็น ข้าราชการดีเด่น ใน วันข้าราชการพลเรือนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ล่วงเลยมาเกือบครบเดือนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะนำเสนอได้ครบถ้วน ต้องคอยจัดกลุ่มมาเสนอในโอกาสอันควรเพราะมีเรื่องราวอื่นๆที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าอันจะละเลยไม่เอ่ยถึงไม่ได้

   รู้สึกว่าได้แจ้งให้ทราบถึงข้าราชการดีเด่นในส่วนภูมิภาคจนครบถ้วนทุกจังหวัดไปแล้ว แต่ในส่วนกลางนั้นยังขาดหายไปอีกมาก มาวันนี้จึงขอนำเอาส่วนที่เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาให้ได้รับทราบเป็นรายหน่วยงานดังนี้

   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี นายพล ศรีกัลยา นางสุภัทรา ทูลฉลอง นายทวีศักดิ์ เครือสาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี นางสาวณัฏฐนันท์ ปั้นลายนาค นายวิสิทธิ์ ใจเถิง นายวสันต์ สุทธาวาศ นายกัญยา มูลเหลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี นายมงคลชัย สมอุดร นายชัยฤทธิ์ แสงสว่าง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มี นางกันยา แสนวงษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี นางอุษา เผื่อนด้วง นางวัฒนาโสภี สุขสอาด

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล นางนภาลัย ทองปัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี รองศาสตราจารย์จงจิตร อังคทะวานิช นายรชฎ ตันติเลิศเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี รองศาสตราจารย์กิตติพงษ์ ตันมิตร รองศาสตราจารย์กุลนภา ฟู่เจริญ นางดวงฤดี จังตระกูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี รองศาสตราจารย์พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ นายบุญส่ง ปันทะศรีวิชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี นางสาวนวลฉาย เอี่ยมรักษา นายสมใจ พิทักษ์กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มี รองศาสตราจารย์เมธา รัตนากรพิทักษ์ รองศาสตราจารย์พัชรินทร์ สิรสุนทร

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มี นางนัชชา ทองประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี รองศาสตราจารย์สาลี่ สุภาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย มหาวิทยาลัยบูรพา มี นางสาวจิตสวาท ปา–ละสิงห์ นางสาวจันทร์เพ็ญ สุนารักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณชัย ศิโรเวฐนุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เกียรติเสวี นายมนูญ อิ่มโต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธิน ผดุงกิจ นางสาวชลทิชา นารอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มี รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ยศสุข

   มหาวิทยาลัยรามคำแหง มี นางผ่องศรี เสียมไหม มหาวิทยาลัยศิลปากร มี รองศาสตราจารย์เสริม จันทร์ฉาย นายอาคม ก๋ำนารายณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี โกวิทวนาวงษ์ นางกัณฐมาศ อโณทัยสุขวิเศษ นายพลวัฒน์ คงสม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ จุลเอียด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี รองศาสตราจารย์สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล นายชัยวัฒน์ น่าชม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มี รองศาสตราจารย์จีรสุดา โกษียาภรณ์ นายทัศนะ ธัญญเจริญ

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มี นายสราวุฒิ หมื่นนพคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี รองศาสตราจารย์เมชฌ สอดส่องกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรา สิงห์ทอง มหาวิทยาลัยนครพนม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ประเสริฐสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยนต์ เพาพาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มี รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

   ข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยต่างๆและหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการยังมีพรุ่งนี้อีกวัน.

   “ซี.12”

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   รถชะลอให้คนข้ามพ้นทางม้าลาย แต่กระบะตามหลังรีบจัด บีบแตรไล่
   03:00

   รถชะลอให้คนข้ามพ้นทางม้าลาย แต่กระบะตามหลังรีบจัด บีบแตรไล่

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพฤหัสที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 06:51 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์