ข่าว

วิดีโอ

สิ้น 'สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์' เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ สิริรวมอายุ 86 ปี

(ภาพจาก:สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

สิ้น “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ ติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริรวมอายุ 86 ปี พรรษา 65 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ เผย หลังจาก เข้ารับรักษาอาการอาพาธจากอาการเส้นโลหิตในสมองแตก เมื่อปี 2551 ก็เข้า-ออก โรงพยาบาล มาช่วงหลัง ถูกโรครุมเร้า จนมรณภาพ

การสูญเสียพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของคณะสงฆ์ไทยระดับ “สมเด็จพระราชาคณะ” ในครั้งนี้ เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 11 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริรวมอายุ 86 ปี พรรษา 65

ทั้งนี้ พระราชธรรมาภรณ์ (ฉลอง สุภาจาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กล่าวว่า หลังจากที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เข้ารับรักษาอาการอาพาธด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตก เมื่อปี 2551 จากนั้นเป็นต้นมา ท่านก็เข้า ออก รักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลกรุงเทพ อยู่เป็นประจำ และมาช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ท่านเกิดมีโรคแทรกซ้อนทั้งโรคมะเร็งในลำไส้ และโรคไต กระทั่งมาช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านเกิดอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต และมรณภาพในที่สุด เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 11 เม.ย.

อย่างไรก็ตาม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม จะมีการประชุมกันเพื่อหารือว่า จะมีการเคลื่อนศพท่านเมื่อใด เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงงานมงคล คือ วันสงกรานต์ สำหรับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นพระมหาเถระนักปกครอง และนักการศึกษาท่านหนึ่ง ตลอดชีวิตของท่านนั้นดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์มากมาย ตั้งแต่เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะภาค 4 กรรมการมหาเถรสมาคม รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชด้วย

สำหรับประวัติของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มีนามเดิมว่า วีระ รอดบำเรอ เกิดเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2473 ภูมิลำเนา อยู่บ้านป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เมื่ออายุ 16 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดเขาวังสะดึง ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมีเจ้าอธิการวงศ์ ธมฺมปาโล วัดเกาะลอย เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อบรรพชาแล้วไปสังกัดอยู่ที่ วัดโสคาประดิษฐาราม (เขาแร้ง) ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี โดยมีพระอธิการนก เป็นอาจารย์ผู้ปกครอง เมื่อพระอธิการนกลาสิกขา พระครูวิสุทธิสมณวัตร (แย้ม กนตฺสิโล) เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ได้เจรจาขอสามเณรวีระต่อโยมบิดา เพื่อจะส่งให้ศึกษาเล่าเรียนที่กรุงเทพฯ โยมบิดาก็อนุญาต โดยได้นำไปฝากไว้ที่วัดเทพธิดาราม อยู่ในปกครองของพระมหาพลอย ญาณสํวโร พออายุครบ 20 ปี ก็เข้าพิธีอุปสมบทยังพัทธสีมา วัดเทพธิดาราม อยู่จำพรรษาที่วัดเทพธิดาราม จนถึงวันที่ 5 ก.ค. 2507 จึงย้ายเข้ามาอยู่วัดสุทัศนเทพวราราม และเติบโตทางการปกครองคณะสงฆ์ในวัดสุทัศนเทพวราราม มาตามลำดับ จนได้เป็นเจ้าอาวาส เมื่อปี 2527 ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งทางการปกครองสงฆ์หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 4

ส่วนด้านการศึกษา จบการศึกษาบาลีระดับประโยคเปรียญธรรม 9 ประโยค เมื่อปี 2504 ขณะที่ด้านสมณศักดิ์ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์มาโดยลำดับ จนได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เมื่อปี 2553

สิ้น “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ ติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริรวมอายุ 86 ปี พรรษา 65 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ เผย หลังจาก เข้ารับรักษาอาการอาพาธจากอาการเส้นโลหิตในสมองแตก เมื่อปี 2551 ก็เข้า-ออก โรงพยาบาล... 11 เม.ย. 2559 14:57 11 เม.ย. 2559 15:31 ไทยรัฐ