วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"อภิศักดิ์" ไฟเขียวสั่งปิด "สัญญาประกันภัย" หนี้ท่วมก่อความเสียหายให้กับประชาชน

"อภิศักดิ์" ไฟเขียวสั่งปิด "สัญญาประกันภัย" หนี้ท่วมก่อความเสียหายให้กับประชาชน

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้มีคำสั่งที่ 395/2559 ลงวันที่ 31 มี.ค.59 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีฐานะการเงินอันไม่มั่นคง อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน และยังมีการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายประการ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญของบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยได้รับความเดือดร้อน คปภ.ได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันวินาศภัย 31 บริษัท เปิดให้รับโอนกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยซึ่งได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัท สัญญาประกันภัย ที่ยังมีผลผูกพันอยู่ แต่ขอความร่วมมือให้ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในแบบเดิม ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี แล้วจะได้รับขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมให้เท่ากับสัญญากรมธรรม์เดิม

ส่วนผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี และกองทุนประกันวินาศภัยภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยออกประกาศ โดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา 2 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ สำหรับการขอความช่วยเหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย เจ้าหนี้จากสัญญาประกันภัยจะต้องไปขอรับชำระหนี้จากผู้รับชำระบัญชี ก่อน หากจำนวนเงินที่ได้รับไม่พอ จึงมีสิทธิได้รับชำระหนี้ส่วนที่ขาดจากกองทุนฯได้ แต่รวมกันแล้วทุกสัญญาไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย ขณะที่เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี สถานที่และกำหนดเวลา 2 เดือนเช่นกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้